2015 rokiem walki z powikłaniami pogrypowymi

24 kwietnia, 2015

Idąc za trendem nadanym przez Światową Organizację Zdrowia, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy chce uświadomić polskiej opinii publicznej, jak ważna jest profilaktyka grypy wśród osób chorych przewlekle. Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia globalnym celem jest zmniejszenie śmiertelności osób chorych przewlekle o 2% rocznie w ciągu najbliższych 10 lat. Wynika to z założenia, że bardzo wielu zgonom w przebiegu chorób przewlekłych można zapobiec. Walkę z chorobami przewlekłymi w tym roku ogłosiły również Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) oraz Europejski Sojusz przeciw Chorobom Przewlekłym (European Chronic Disease Alliance – ECDA).

2015 rokiem walki z powikłaniami pogrypowymi

Dla pacjentów z chorobami przewlekłymi grypa wiąże się przede wszystkim z zaostrzeniami istniejących chorób, które wiążą się z licznymi komplikacjami:

 • Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego:
  – Infekcja grypowa to zwiększone ryzyko niebezpiecznych incydentów sercowo-naczyniowych.
  – Sezon grypowy zbiega się w czasie ze wzrostem liczby hospitalizacji oraz zgonów z powodu incydentów sercowo-naczyniowych.
 • Pacjenci z cukrzycą:
  – 6-krotnie większe niż u zdrowych osób prawdopodobieństwo hospitalizacji z powodu grypy w trakcie epidemii tej choroby.
  – 5–15% większy odsetek zgonów w trakcie epidemii grypy.
 • Pacjenci z chorobami układu oddechowego:
  – 1 na 5 dorosłych osób hospitalizowanych z powodu ciężkiej astmy jest zakażona wirusem grypy.
  – 8% ciężkich zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest wynikiem infekcji grypowej.

To tylko niektóre z istotnych danych pokazujących jak dużym zagrożeniem jest grypa.

Grypa jest jednym z najważniejszych czynników destabilizujących stan cierpiących na choroby przewlekłe np. choroby krążenia, cukrzycę, astmę czy POCHP. U tych chorych grypa szczególnie łatwo prowadzi do hospitalizacji i zgonów. Zaostrzeniom chorób przewlekłych wywołanym przez grypę w prosty i tani sposób można zapobiec. W tym roku chcemy dotrzeć właśnie do osób chorych przewlekle, którym szczególnie zalecamy coroczne szczepienie przeciw grypie” – mówi prof. dr hab. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej.