Epidemiologia

Raport-grypowy_sezon-2021-22

Raport grypowy – marzec 01-07.03.2022

Raport grypowy_styczeń_2_tydzień_2022

Raport grypowy_ luty_01-07.02.2022

Raport grypowy_ luty_08-15.02.2022

Raport grypowy_ luty_16-22.02.2022

Raport grypowy_ luty_23-28.02.2022

Raport grypowy_ marzec_01-07.03.2022

Raport grypowy_ marzec_08-15.03.2022

Raport grypowy_ marzec_16-22.03.2022

Raport grypowy_ marzec_23-31.03.2022

Raport grypowy_ kwiecień_01-07.04.2022

Raport grypowy_ kwiecień_08-15.04.2022

Raport grypowy_styczeń_2021

Raport grypowy_luty_2_tydzien_2021

Raport grypowy_luty_3_tydzień_2021

Raport grypowy_luty_4_tydzień_2021

Raport grypowy_marzec_1_tydzień_2021

Raport grypowy_luty_2 tydzień 2020

Raport grypowy_luty_3 tydzień 2020

Raport grypowy_luty_4 tydzień 2020

Raport grypowy_luty_5 tydzień 2020

Raport grypowy_marzec_1 tydzień 2020

Raport grypowy_czerwiec 2020

Raport grypowy_lipiec 2020

Raport grypowy_wrzesień_15.09 2020

Raport grypowy_kwiecień_1 tydzień 2020

Raport grypowy_kwiecień_2 tydzień 2020

Raport grypowy_kwiecień_3 tydzień 2020 

Raport grypowy_koniec_sezonu_2020_2021

Raport grypowy_luty_2 tydzień 2019

Raport grypowy_luty_3 tydzień 2019

Raport grypowy_luty_4 tydzień 2019

Raport grypowy_luty_23.02-28.02 2019

Raport grypowy_marzec_8.03-15.03 2019

Raport grypowy_marzec_16.03-22.03 2019

Raport grypowy_kwiecien_1.04-7.04 2019

Raport grypowy_kwiecien_8.04-15.04 2019

Raport grypowy_lipiec_16.07-22.07 2019

Raport grypowy_sezon 2018_2019

Flu Raport_styczeń_2 tydzień 2018

Flu Raport_styczeń_3 tydzień 2018

Flu Raport_styczeń_4 tydzień 2018

Flu Raport_styczeń_5 tydzień 2018

Flu Raport_luty_1 tydzień 2018

Flu Raport_luty_3 tydzień 2018

Flu Raport_luty_4 tydzień 2018

Flu Raport_marzec_1 tydzień 2018

Flu Raport_marzec_2 tydzień 2018

Flu Raport_marzec_3 tydzień 2018

Flu Raport_marzec_4 tydzień 2018

Flu Raport_kwiecień 1 tydzień 2018

Flu Raport_kwiecień 2 tydzień 2018

Flu Raport_kwiecień 4 tydzień 2018

Liczba zachorowań 2017-18