Ogólnopolski Test Wiedzy o Grypie

Ogólnopolski Test Wiedzy o Grypie jest głównym działaniem II edycji Społecznej Kampanii Informacyjnej, realizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Projekt ten jest skierowany do pracowników ochrony zdrowia, pracodawców, samorządowców oraz opinii publicznej. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach związanych z grypą oraz korzyściach stosowania szczepień ochronnych, jak również poznanie poziomu wiedzy w tym zakresie wśród przedstawicieli grup docelowych.

Oficjalna inauguracja Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Grypie odbyła się 10 kwietnia 2014 r. podczas konferencji Flu Meeting 2014 w Warszawie. Każdy z uczestników testu będzie miał okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat wirusa grypy, epidemiologii, choroby oraz powikłań pogrypowych, profilaktyki zachorowań i leczenia. Wyniki badania zostaną opublikowane w formie raportu, przygotowanego przez Radę Naukową Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej.