Flu Meeting

Flu Meeting to coroczne spotkanie niezależnych ekspertów, podczas którego podsumowywany jest ubiegły sezon grypowy. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele instytucji publicznych, patronów i partnerów, eksperci medyczni, a także dziennikarze z mediów medycznych, ogólnopolskich i regionalnych.
Od 2016 roku podczas Flu Meeting Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy wręcza nagrody „Zdrowe Pióro“ dla dziennikarzy, którzy najlepiej przedstawili temat grypy w mediach w minionym sezonie. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: TV, radio, prasa, internet.