Organizator

Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia.
Celem Fundacji „Nadzieja dla Zdrowia” jest edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych. Dąży do przeciwdziałania rozwojowi chorób cywilizacyjnych oraz niesie pomoc pacjentom, ich rodzinom w dostępie do najbardziej nowoczesnych terapii.

Fundację powołali do życia rodzice dzieci, które otarły się o śmierć w polskich szpitalach oraz młodzi prawnicy, którzy nie mogą pogodzić się z istniejącym stanem rzeczy w systemie ochrony zdrowia. Fundacja działa po to, by w przyszłości można było doczekać się na wizytę u specjalisty zanim będzie za późno na ratunek, sprawnie ustalić prawidłową diagnozę w oparciu o nowoczesną diagnostykę i uzyskać pomoc.

Za nadzór merytoryczny nad realizacją programu odpowiada Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania  Grypy pod przewodnictwem prof. Adama Antczaka.

Inicjatorzy

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

Grupa Robocza ds. Grypy w składzie:
prof. dr hab. med. Adam Antczak Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

prof. dr hab. Lidia B. Brydak Kierownik Zakładu Badań Wirusów Grypy Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH;

mgr Halina Osińska Prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej;

prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie;

prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu;

prof. nadzw. UM we Wrocławiu, dr hab. med. Leszek Szenborn Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

prof. nadzw. IK, dr hab. med. Andrzej Ciszewski Kierownik Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie;

dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu;

dr n. med. Aneta Nitsch-Osuch Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

Raport podsumowujący działania Grupy Roboczej ds. Grypy