Rada naukowa

Za nadzór merytoryczny nad realizacją Programu odpowiada Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pod przewodnictwem prof. Adama Antczaka.

opzg

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Przewodniczący Rady Naukowej, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

opzg

prof. dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

opzg

prof. nadzw. UM we Wrocławiu, dr hab. med. Leszek Szenborn

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

opzg

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

opzg

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

opzg

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu

opzg

prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej Zdrowia Publicznego i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

opzg

dr n. med. Jarosław Krzywański

Konsultant Województwa Mazowieckiego ds. medycyny sportowej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

opzg

Marek Wójcik

Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

opzg

mgr farm. Michał Byliniak

Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

opzg

dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Członek Prezydium Rady Naczelnej Izby Aptekarskiej, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, PGEU