Czy Polska skorzysta z brytyjskich standardów profilaktyki grypy?

15 września, 2017

Podczas IX Flu Forum – Dorocznej Debaty Ekspertów, zorganizowanej przy współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, Przewodniczący British Global & Travel Health Association dr George Kassianos zaprezentował brytyjskie podejście do implementacji standardów profilaktyki grypy, wskazując szczepienia populacyjne, jako najskuteczniejszą metodę walki z tą chorobą. Podczas Konferencji w Sejmie RP Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zainaugurowała kolejny sezon i przedstawiła nowe rekomendacje szczepieo.

Spotkanie Flu Forum było okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i rekomendacjami ekspertów dotyczącymi szczepieo przeciw grypie. Gościem specjalnym debaty był dr George Kassianos, Przewodniczący British Global & Travel Health Association, ekspert w zakresie popularyzacji wiedzy i implementacji rozwiązao systemowych w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej. Wybór eksperta nie był przypadkowy – Wielka Brytania jest paostwem o najwyższym poziomie wyszczepialności przeciw grypie w Europie (wśród seniorów 65+ wynosi ok.70%-80% – dla porównania w Polsce 13,4%). Ekspert przedstawił główne założenia i czynniki sukcesu systemu profilaktyki grypy w Wielkiej Brytanii i wskazał najskuteczniejsze metody podnoszenia poziomu wyszczepialności.

„Niezależnie od krążących mitów i błędnych przekonao, szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą metodą, która chroni nie tylko przed zachorowaniem, ale przede wszystkim zapobiega groźnym dla zdrowia i życia powikłaniom, takim jak zapalenie mięśnia sercowego, zapalenia płuc, a nawet w ciężkich przypadkach zgonu. Zawsze zapobieganie chorobie jest lepsze i taosze, niż jej późniejsze leczenie. Warto, aby ta profilaktyka odbywała się w sposób zaplanowany, skoordynowany i systemowy, obejmując najbardziej potrzebujących ochrony” – mówi prof. dr hab. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Grypa – podstępny wróg do pokonania
Na grypę zachorowad może każdy, bez względu na płed czy wiek. Jednak dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i diabetycy znajdują się w grupach wysokiego ryzyka. Zachorowanie, spadek odporności, niedopasowane leczenie, czy zlekceważenie choroby wiąże się z ryzykiem wystąpienia groźnych powikłao pogrypowych. Podczas Flu Forum 2017 zarówno eksperci, jak i lekarze praktycy mieli okazję przedstawid swój punkt widzenia na temat potrzeb budowania rozwiązao systemowych do dalszego propagowania i aktywnej realizacji profilaktyki. Polska od wielu lat znajduje się w ogonie Europy pod względem wyszczepialności całej populacji (3,4%), a jednocześnie w ostatnim sezonie NIZP-PZH odnotował 4,8 mln zachorowao i podejrzeo zachorowao na grypę (19% więcej w porywaniu do sezonu poprzedniego), 16,9 tys. osób było hospitalizowanych, a 25 zmarło, z powodu choroby, której można było łatwo zapobiec, za pomocą taniej i skutecznej interwencji medycznej.
Szczepionki czterowalentne – nowe możliwości ochrony przed grypą w sezonie 2017/2018
W tym roku w Polsce po raz pierwszy pacjenci mają możliwośd skorzystania z innowacyjnych szczepionek czterowalentnych. Zapewniają one najszerszą możliwą ochronę przed grypą, ponieważ zawierają dwa szczepy wirusa grypy typu A i dwie linie wirusa grypy typu B. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy wydali specjalne rekomendacje, które otrzymali wszyscy uczestnicy Flu Forum. Na świecie szczepionki czterowalentne są powszechnie rekomendowane przez najważniejsze instytucje zdrowia publicznego. W Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz Australii są refundowane dla pacjentów z grup ryzyka.

„Zalecamy stosowanie czterowalentnej szczepionki przeciw grypie przede wszystkim ze względu na szerszą ochronę oraz porównywalne bezpieczeostwo do szczepionki trójwalentnej. Europejskie dane wskazują, że wirus typu B jest przyczyną średnio 23% wszystkich potwierdzonych przypadków grypy. W Polsce w sezonie 2015/16, aż 50,9% potwierdzonych zachorowao wywołanych było wirusem grypy typu B. Takich statystyk nie powinniśmy lekceważyd” – komentuje dr hab. n. med. Aneta Nitsch Osuch, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Lekarze przeciw grypie
Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreślają, że aktywna postawa lekarzy znacząco przekłada się na wzrost poziomu wyszczepialności. Szczepienia pracowników służby zdrowia to nie tylko ochotna nich samych, ale przede wszystkim wyraz troski o pacjentów z grup ryzyka, z którymi stykają się na co dzieo. Dodatkowo rekomendacja poprzez własny przykład jest najbardziej wiarygodna. W związku z tym, eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, zainicjowali nowy projekt pod nazwą „Lekarze przeciw grypie”, w którym lekarze głośno mówią o tym, że szczepią się dla swoich pacjentów i aktywnie rekomendują im szczepienia.

Wirtualna Akademia Grypy
Pracownicy ochrony zdrowia są głównym źródłem informacji i ich wiedza przekłada się na efektywnośd profilaktyki grypy. Jak pokazują badania, pacjenci od 3 do 6 razy chętniej poddają się szczepieniu przeciw grypie, gdy jest ono zalecane przez pracowników ochrony zdrowia. Zatem ważne, aby byli oni źródłem aktualnej i rzetelnej wiedzy. W związku z nowymi danymi dotyczącymi epidemiologii grypy i wprowadzania nowych standardów jej profilaktyki, eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przygotowali platformę szkoleniową dla środowiska medycznego – Wirtualną Akademię Grypy. Szkolenie to jest odpowiedzią na stałą potrzebę edukacji w zakresie profilaktyki grypy. Szkolenie w Wirtualnej Akademii Grypy może ukooczyd każdy – lekarz, pielęgniarka, student, farmaceuta, pracownik inspekcji sanitarnej, pracownik urzędu miasta, czy też po prostu zainteresowany swoim zdrowiem pacjent. Kursy są dostępne na stronie www.wirtualnaakademiagrypy.pl. Warto, aby szczepienia przeciw grypie stały się jesiennym rytuałem, jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej tych najbardziej zagrożonych powikłaniami Polaków. Eksperci podkreślają, iż najlepszym okresem na zaszczepienie się przeciw grypie jest bez wątpienia czas od września do grudnia, tak, aby zdążyd przed szczytem zachorowao, który w Polsce przypada na okres od stycznia do kooca marca.