Flu Meeting 2014 – podsumowanie konferencji

15 kwietnia, 2014

0 kwietnia 2014 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odbyła się konferencja Flu Meeting 2014. Hasłem spotkania było „Pracodawcy w grupie ryzyka”, a głównym przedmiotem dyskusji – rola pracodawców w promocji szczepień ochronnych wśród pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracodawców ochrony zdrowia. Podczas spotkania zaprezentowano również podsumowanie zachorowań w sezonie epidemicznym 2013/2014 oraz zainaugurowano Ogólnopolski Test Wiedzy o Grypie. W spotkaniu wzięło udział niemal stu uczestników.

Konferencję otworzył i poprowadził prof. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej. W pierwszych słowach podziękował gościom za przybycie oraz dotychczasowe zaangażowanie w realizację idei Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Jednocześnie poprosił o zabranie głosu gości honorowych – dr Andrzeja Mądralę, v-ce Prezydenta Pracodawców RP i prof. Piotra Tyszkę, Sekretarza Rady Sanitarno-Epidemiologicznej.

Flu Meeting 2014 jest wiosenną edycją spotkań stanowiących podsumowanie bieżącego sezonu epidemicznego. W tegorocznej konferencji wzięło udział niemal sto osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, związków pracodawców, organizacji zrzeszających samorządy oraz towarzystw medycznych.

Podsumowanie sezonu epidemicznego

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch zaprezentowała dane epidemiologiczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH. Wynika z nich, że od początku sezonu epidemicznego 2013/2014, tj. od początku września, zanotowano niemal dwa miliony przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W związku z zakażeniami, siedem tysięcy osób musiało być hospitalizowanych, piętnaście z nich zmarło. Jak zaznaczyła jednak prelegentka, liczba ta może być znacząco niedoszacowana, głównie ze względu na trudności w rejestrowaniu powikłań pogrypowych. Pomimo tego, że w obecnym sezonie zanotowano mniej przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, odsetek osób zaszczepionych wzrósł jedynie nieznacznie, co potwierdza konieczność prowadzenia stałych oraz konsekwentnych działań edukacyjnych, w szczególności skierowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pacjentów z grup ryzyka.

Zachorowanie na grypę w Polsce i na świecie – kto, gdzie i kiedy choruje?

Nadzór epidemiologiczny nad grypą

Michał Ilnicki, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przybliżył uczestnikom spotkania możliwości systemów nadzoru epidemiologicznego grypy. W swoim wystąpieniu poruszył kwestie dotyczące precyzji poszczególnych rozwiązań oraz ich zalet i wad. W szczególności skupił się na roli systemu SENTINEL, którego skuteczna implementacja stanowiłaby wartościowe uzupełnienie nadzoru powszechnego. Zaznaczył również, że przypadki zgonów z powodu zakażenia wirusem grypy są o tyle niepokojące, że dysponujemy w pełni bezpieczną oraz skuteczną szczepionką, a duża liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę niekorzystnie wpływa na wydajność placówek medycznych wydłużając czas potrzebny na uzyskanie możliwości odbycia wizyty u lekarza.

Bariery promocji profilaktyki grypy przez pracodawców

Jak wielokrotnie zwracali uwagę goście spotkania, jedną z kluczowych ról w upowszechnieniu szczepień ochronnych przeciw grypie pełnią pracodawcy. Arkadiusz Tatar z LUXMED przekonywał, że spotykają się jednak oni z istotnymi przeszkodami na drodze do organizacji akcji szczepień pracowniczych. Wielu pracowników oraz menedżerów nie zdaje sobie sprawy z efektywności kosztowej wprowadzenia takiego rozwiązania. Co więcej, istnieją bariery legislacyjne, w tym podatkowe, zniechęcające pracowników do korzystania z oferty bezpłatnych szczepień, np. obligujące do włączenia ich kosztu do opodatkowanego przychodu. Zwolnienie lekarskie bywa także wykorzystywane przez pracowników jako dodatkowy płatny urlop. Zdaniem prelegenta, wymagane jest prowadzenie działalności edukacyjnej w kierunku pracowników oraz uświadomienie kadrze menedżerskiej korzyści z prowadzenia akcji szczepień.

Pracodawcy w grupie ryzyka – bariery promocji profilaktyki grypy przez pracodawców

W podobnym tonie wypowiedział się dr Ernest Kuchar z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zwrócił on szczególną uwagę na rolę pozytywnej motywacji w stosunku do pracowników ochrony zdrowia, stosujących profilaktykę grypy. To bowiem ta grupa pełni zasadniczą rolę w promocji szczepień ochronnych. Dr Kuchar zauważył jednak, że motywacja ekonomiczna nie może w polskich realiach być brana pod uwagę. Powinny to być raczej przywileje urlopowe lub pierwszeństwo w wyborze dyżurów. Podniesienie wyszczepialności przeciw grypie wśród personelu medycznego pozwoliłoby znacznie ograniczyć koszty pracownicze oraz usprawnić działanie placówek medycznych.

Pracodawcy przejmują inicjatywę – zarządzanie absencją chorobową w okresie jesienno-zimowym

Punkt widzenia pracodawców ochrony zdrowia

Zagadnienie korzyści z promocji profilaktyki grypy dla pracodawców w dziedzinie ochrony zdrowia przedstawiła dr Bożena Janicka, Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Pani Doktor zwróciła uwagę na kluczową rolę, którą odgrywa personel medyczny w procesie rekomendowania szczepień przeciw grypie. To oni bowiem są dla pacjentów często jedynym źródłem rzetelnej wiedzy medycznej. Stosowanie zaś profilaktyki grypy przez lekarza lub pielęgniarkę to warunek konieczny stosowania się pacjentów do ich rekomendacji. Brak stosowania szczepień ochronnych przez pracowników placówek medyczny może prowadzić do powstania ogniska epidemicznego, przynoszącego konsekwencje finansowe, wizerunkowe oraz prawne. Z tego względu pracodawcy powinny zachęcać do szczepień w sposób aktywny, a informacje o nieodpłatnych szczepieniach powinny być łatwo dostępne. Kluczowe jednak dla sukcesu w tej mierze jest publiczne szczepienia liderów opinii w danych środowiskach.

Budowanie motywacji do szczepień przeciw grypie wśród pracowników ochrony zdrowia – punkt widzenia pracodawcy

Ogólnopolski Test Wiedzy o Grypie

Centralnym projektem II edycji Społecznej Kampanii Informacyjnej, realizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest organizacja Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Grypie. Podczas konferencji nastąpiła jego inauguracja. Jak wskazała dr Agnieszka Mastalerz-Migas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, celem projektu jest zbadanie stanu wiedzy Polaków o grypie oraz zagrożeniach, które powoduje, jak również popularyzacja wiedzy o korzyściach wynikających z profilaktyki zakażeń. Badanie w formie ankietowej, skierowane do pracowników ochrony zdrowia, pracodawców oraz samorządowców, ruszy w maju. Osobny formularz dla opinii publicznej, zostanie opublikowany jesienią. Podczas spotkania przeprowadzono badanie stanu wiedzy uczestników, którzy odpowiadali na pytania skierowane do opinii publicznej oraz specjalistów. Wykorzystano w tym celu elektroniczny system głosowania, który pozwolił wyłonić osoby wykazujące się największą wiedzą.

Inauguracja Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Grypie

Samorządowe programy zdrowotne

Marek Wójcik, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, przybliżył zgromadzonym projekty prac Ministerstwa Zdrowia oraz ich potencjalnego wpływu na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak zaznaczył, jednym z pomysłów jest uproszczenie procedury uzyskiwania opinii dla samorządowych programów zdrowotnych w przypadku ich organizacji na przestrzeni lat. Szczegółowe regulacje w tej sprawie są jeszcze przedmiotem konsultacji, niemniej powinny one uwzględniać potencjał jednostek samorządu terytorialnego w popularyzacji rozwiązań pozytywnie wpływających na zdrowie ich mieszkańców.

Status działań Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Podsumowanie

Po zakończeniu wystąpienia Pana Marka Wójcika prof. Antczak podziękował zgromadzonym za udział i zachęcił ich do zaangażowania na rzecz realizacji idei Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach Społecznej Kampanii Informacyjnej w zakresie profilaktyki grypy będzie Flu Forum 2014, które odbędzie się 16 września 2014 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.