Grypa – szczepisz czy ryzykujesz?

15 września, 2016

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy po raz ósmy spotkali się, aby oficjalnie zainaugurować kolejny sezon szczepień. Spotkanie w tym roku miało bardzo ważny charakter, ponieważ we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki zorganizowano Flu Forum w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy spotkania wielokrotnie podkreślili, iż grypa jest bardzo groźną chorobą i nie powinna być lekceważona przez osoby, które decydują o przyszłości naszego kraju. Eksperci podczas spotkania ogłosili również hasło kampanii na sezon 2016/2017 – „Grypa – szczepisz czy ryzykujesz?”, którego zadaniem jest zachęcanie do szczepień społeczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby z grup ryzyka.

Nie zapomnij, jak ważne jest szczepienie!

We wrześniu rozpoczyna się sezon szczepień przeciw grypie. Już na początku jesieni warto przygotować się do wzmożonych zachorowań na grypę. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że nawet 33% przypadków zakażeń wirusem grypy przebiega bezobjawowo. Oznacza to, że nie zdając sobie sprawy z zakażenia, stajemy się nosicielami wirusa i możemy być źródłem zagrożenia dla osób z najbliższego otoczenia. Zapobieganie grypie poprzez szczepienia jest najskuteczniejszą drogą do ustrzeżenia się przed chorobą. Zachorowanie na grypę wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań pogrypowych m.in. zapalenia oskrzeli lub płuc, zapalenia zatok, zapalenia opon mózgowych. Zlekceważona grypa może prowadzić do wtórnych zakażeń bakteryjnych. Na grypę najbardziej narażeni są seniorzy, dzieci, kobiety w ciąży oraz pacjenci z chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i diabetycy. Najlepszym okresem na zaszczepienie się przeciw grypie jest bez wątpienia czas od września do listopada.

Podczas tegorocznego Flu Forum skoncentrowaliśmy się na problemach zdrowia publicznego oraz na potrzebach budowania rozwiązań systemowych w profilaktyce grypy. Podczas debaty dyskutowaliśmy również o działaniach, które mogą upowszechnić temat profilaktyki grypy w Polsce. Szczepienie to realna korzyść, jeżeli dzięki niemu można uniknąć przykrych objawów grypy i groźnych powikłań. Co roku podkreślam, że warto się zaszczepić, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć. Skuteczność szczepień sięga nawet 70-89% i dlatego zachęcamy wszystkich pacjentów, aby odpowiednio zabezpieczyli swoje zdrowie przed grypą” – powiedział prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Grypa w głowie polityka i co z tego wynika?

Na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, podczas czterech posiedzeń Sejmu RP zostało przeprowadzone badanie na temat wiedzy i postrzegania szczepień przeciw grypie wśród polskich polityków. Na podstawie anonimowej ankiety składającej się z 11 pytań, sprawdzono stan wiedzy polskich parlamentarzystów na temat grypy, jej powikłań oraz możliwości profilaktyki. Celem badania była popularyzacja wiedzy na temat grypy – epidemiologii, przebiegu, powikłań oraz możliwości zapobiegania. W badaniu wzięło udział 261 posłów (56,7%). Wśród ankietowanych posłów 74% uznało szczepienie przeciw grypie za najskuteczniejszą metodę zapobiegania chorobie, a aż 49% posłów zadeklarowało, regularne szczepienie przeciw grypie. Parlamentarzyści zgodnie przyznają, że grypa jest poważną chorobą stanowiącą zagrożenie dla indywidualnych pacjentów, a także zdrowia publicznego. Mimo dobrej wiedzy ogólnej, istnieją obszary, które wymagają poprawy.

Stan zaszczepienia posłów jest wyższy niż populacji generalnej (49% vs 3,4%), dlatego konieczne jest zaangażowanie parlamentarzystów w promowanie szczepień. Akcja „Grypa w głowie polityka” była ważnym przedsięwzięciem. Zależało nam, aby posłowie, wśród natłoku obowiązków, zatrzymali się i zastanowili nad tematem grypy, ponieważ to oni decydują o zdrowiu publicznym, rozwiązaniach legislacyjnych i finansowych dotyczących szczepień ochronnych. Cieszę się, że 80% posłów nie lekceważy grypy i uważa ją za groźną chorobę” – powiedziała dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, która przygotowała merytoryczną analizę wyników akcji „Grypa w głowie polityka”.

Flu Fighter 2016

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy co roku przyznaje tytuły Flu Fighter instytucjom, które w szczególny sposób angażują się w działania na rzecz profilaktyki grypy. W tym roku doceniono działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej oraz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.

Cieszę się, że Flu Forum odbyło się w Sejmie, w miejscu gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje dla kraju. Na tegorocznej debacie szczególnie bliski był mi temat szczepień na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem grypy. Wirus grypy może spowodować chorobę u każdego, bez znaczenia, czy jest się politykiem, urzędnikiem, lekarzem czy rolnikiem. Dlatego tak ważne jest uświadomienie politykom, że grypa jest ważna i nie można jej lekceważyć. Z tego powodu podczas Flu Forum przygotowaliśmy punkt bezpłatnych szczepień dla posłów oraz wszystkich uczestników debaty. Zależy nam, aby sami parlamentarzyści mogli zaobserwować na podstawie swojego zdrowia, jak wiele szczepienie może zdziałać w walce z chorobą. Grypa zbiera największe żniwa od stycznia do marca, dlatego tak ważne jest dotarcie do wszystkich pacjentów i edukowanie, jakie korzyści wnoszą do naszego życia szczepienia” – powiedziała lek. med. Lidia Gądek, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.

VIII Doroczna Debata Flu Forum była okazją do spotkania ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji państwowych, towarzystw medycznych, przedstawicieli inspekcji sanitarnych, samorządów terytorialnych oraz mediów zaangażowanych w działania na rzecz promocji profilaktyki grypy w Polsce. Debata Flu Forum w tym roku skupiała się wokół działań, które podnoszą świadomość społeczeństwa na temat szczepień. Zarówno eksperci, jak i lekarze praktycy mieli okazję przedstawić swój punkt widzenia na temat potrzeb budowania rozwiązań systemowych do dalszego propagowania profilaktyki grypy.

Więcej informacji na temat akcji i programu znajdują Państwo na stronie www.opzg.pl

Zobacz galerię zdjęć: