Grypoodporne służby mundurowe!

17 października, 2014

Grypa to poważna choroba zakaźna, niestety bardzo lekceważona przez Polaków. Wirus występuje na całym świecie, a przez brak odpowiedniej profilaktyki łatwo się rozprzestrzenia, tworząc realne zagrożenie epidemiologiczne, jego powikłania odbierają życie dziesiątkom Polaków rocznie. Ważną kwestią jest profilaktyka wśród służb mundurowych, które w momencie takiego zagrożenia mają zadbać o bezpieczeństwo obywateli. Z tego powodu Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy 16 października br. zorganizował w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie akcję bezpłatnych szczepień ochronnych dla policjantów, z której skorzystało blisko 200 osób.

Pracownicy służb mundurowych odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, dlatego podniesienie poziomu wyszczepialności wśród j ich przedstawicieli jest kluczowe dla poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce. Dlatego właśnie ich pracownicy mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Akcja ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat korzyści płynących ze szczepień ochronnych wśród tej grupy zawodowej.

Jako przedstawiciele służb mundurowych zdajemy sobie sprawę z wartości jakie niosą akcje profilaktyczne i prozdrowotne. Dlatego jestem głęboko przekonany, że akcja szczepień organizowana we współpracy z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy przyniesie wymierne efekty. Policjanci w codziennej służbie mają kontakt z wieloma osobami. To ważne, aby byli prawidłowo zabezpieczeni, nie tylko przez środki techniczne, ale także wiedzieli, że chronione są ich zdrowie” – powiedział st. asp. Mariusz Mrozek, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Grypa to choroba zakaźna, rozprzestrzeniająca się drogą kropelkową. Jej wirus przenosi się, gdy stykamy się z zakażoną osobą, która kaszle, kicha lub mówi. Może być także przeniesiony przez podanie ręki zakażonej osobie lub przez dotykanie skażonych powierzchni. W sezonie grypowym, który w Polsce zaczyna się we wrześniu, osób zakażonych wirusem grypy jest wiele. Ciężko uniknąć kontaktu z nimi, szczególnie w większych miastach, gdzie każdy człowiek ma codziennie kontakt z tysiącami osób na ulicach, w pracy czy środkach komunikacji miejskiej. Niestety społeczeństwo nie jest świadome jak wiele groźnych powikłań niesie za sobą ta choroba i lekceważy to zagrożenie. Tymczasem powikłaniami grypy może być: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie opon mózgowych. Są to groźne choroby wymagające długiej hospitalizacji, która nie zawsze kończy się całkowitym wyleczeniem.

W zeszłym sezonie na grypę zachorowało ponad 2,5 mln Polaków, z czego ok. 7 tys. wymagało leczenia w szpitalu, a 15 osób zmarło. Rok wcześniej w sezonie 2012/2013 z powodu grypy było hospitalizowanych 13 tys. chorych, a 119 zmarło.

Dzięki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która stale monitoruje mutujący wirus grypy, co roku powstają nowe szczepionki, które są dostosowane do drobnoustrojów, które wywołują chorobę. Zaszczepienie jak największej części społeczeństwa zdecydowanie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się groźnego wirusa. Niestety na tle innych krajów europejskich liczba zaszczepionych Polaków jest bardzo niska. W sezonie 2013/2014 zaszczepiło się zaledwie 3,8% Polaków, podczas gdy w innych krajach ta liczba jest ok. 10 razy większa.

Zwiększone ryzyko zakażenia występuje w dużych skupiskach ludzi. Jak wiadomo, specyfika pracy policji, straży pożarnej czy wojska, polegająca na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, sprawia, że zaliczają się one do grup zawodowych szczególnie narażonych na zakażenie wirusem grypy.

Wszyscy powinni wziąć pod uwagę profilaktykę grypy poprzez szczepienie, ale są grupy zawodowe, które szczególnie nie powinny zastanawiać się nad podjęciem działań w tym zakresie. Należą do nich przedstawiciele służby zdrowia, służb mundurowych oraz pozostałe osoby, których praca polega na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. W pełni odporne na grypę i zdrowe służby publiczne to gwarancja gotowości niesienia pomocy w sytuacji epidemii i innych kryzysowych sytuacjach” – komentuje prof. Adam Antczak przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej.

Wirusy grypy charakteryzują się dużą zmiennością. Konsekwencją tego może być powstanie szczepu potencjalnie pandemicznego, na który duża część populacji nie będzie uodporniona. W sytuacji takiego zagrożenia ważne są odpowiednie działania ze strony władzy oraz służb mundurowych. Plany postępowania na wypadek wystąpienia epidemii ustanowione są już na poziomie gminnym. Posiadają je również wszystkie służby publiczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo i spokój obywateli.

Skutki grypy to przede wszystkim ubytek na zdrowiu obywateli, ale również straty ekonomiczne. Jak wskazują dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, grypa i infekcje górnych dróg oddechowych plasują się na jednym z pierwszych miejsc wśród przyczyn nieobecności w pracy*. Organizacja szczepień przeciw grypie przez pracodawców to szansa na podniesienie wydajności pracowników w sezonie grypowym oraz uniknięcie skutków reorganizacji pracy firm i placówek publicznych. Wiele zawodów ma nałożony obowiązek wykonywania szczepień ochronnych wynikający z przepisów BHP o które musi zadbać pracodawca. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy poprzez organizację akcji bezpłatnych szczepień w zakładach pracy chce zachęcić wszystkich pracodawców do zadbania o profilaktykę grypy wśród swoich pracowników.

*Absencja Chorobowa w 2010 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i prognoz aktuarialnych. Warszawa, 2011.