Milion zachorowań! Każdy Polak ze skierowaniem na szczepienie przeciw grypie

18 listopada, 2022

Prezentowane dane są jednoznaczne — przez 2,5 miesiąca ponad milion pacjentów zachorowało na grypę lub choroby grypopodobne. Szczyt zakażeń ma dopiero nastąpić, a jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, w tym samym czasie może dojść do kolejnej fali zachorowań na COVID-19. To już ostatni moment, żeby zaszczepić się przed nadchodzącym sezonem, dlatego też eksperci apelują do Ministra Zdrowia o wprowadzenie e-skierowań na szczepienie przeciw grypie dla wszystkich Polaków w ramach zachęcenia do poddania się profilaktyce. Zbliżająca się fala zachorowań będzie szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, dzieci, osób przewlekle chorych czy w wieku 65+.

Meldunki epidemiologiczne NIZP PZH-PIB podają, że od początku sezonu grypowego już 1 012 351 osób zachorowało lub mogło zachorować na grypę a 3 036 pacjentów poddano hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu choroby. Jednocześnie dane Centrum e-Zdrowia podają, że od początku września do końca trzeciego tygodnia października zaraportowano zaledwie 391 tys. szczepień, w tym tylko 59 839 szczepień przeciw grypie zrealizowano w aptekach. Dane te mogą oznaczać, że Polska nie osiągnie nawet 7% poziomu wyszczepialności populacji, pomimo wprowadzenia bezpłatnej usługi szczepień przez Ministerstwo Zdrowia.

„W tym roku zapadalność na grypę gwałtownie wzrosła w Wielkiej Brytanii, obciążając szpitale oraz oddziały intensywnej terapii. Tamtejszy resort zdrowia zachęcał rodziców do podania szczepionki przeciw grypie wszystkim dzieciom, które w dużej mierze odpowiadają za transmisję wirusa. Minister Zdrowia Niemiec wystosował do wszystkich niemieckich seniorów powyżej 60 roku życia listy, zachęcając do szczepień przeciw COVID19, grypie i zapaleniu płuc. To ostatni moment, aby też nasze Ministerstwo wsparło systemowo podnoszenie poziomu wyszczepialności” ­– podkreśla prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Przedstawiciele resortu zdrowia w Polsce już kilka razy podkreślali, że na przełomie grudnia i stycznia może dojść do skumulowania się fali zachorowań na COVID-19 ze szczytem zakażeń wirusem grypy. Pomimo tego wziąć brakuje działań systemowych, które pozwoliłyby na zabezpieczenie pacjentów przed zakażeniami i poważnym przebiegiem choroby.

Każdy Polak ze skierowaniem na szczepienia

Na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz wizję zbliżających się zachorowań zwrócili szczególną uwagę polscy eksperci medyczni. Konsultanci krajowi ds. pediatrii (prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska), zdrowia publicznego (prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas), medycyny rodzinnej (dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas) oraz epidemiologii (dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz) wraz z przewodniczącym Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (prof. dr hab. n. med. Adam Antczak) wystosowali list w sprawie wprowadzenia powszechnego systemu e-skierowań na szczepienie przeciw grypie do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego oraz Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Janusza Cieszyńskiego.

Współwystępowanie obu wirusów w populacji w pierwszym kwartale przyszłego roku szczególnie zagrozi osobom należącym do grup ryzyka, narażonym na ciężki przebieg choroby, jak i powikłania pogrypowe. Wpłynie to również na system ochrony zdrowia, wywołując dodatkowe obciążenia w szpitalach oraz presję na personel medyczny, którzy prawie od trzech lat mierzy się z pandemią oraz jej konsekwencjami” — czytamy w liście. „Wierzymy, że prezentowanymi działaniami w obszarze szczepień profilaktycznych możemy zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, w szczególności tych należących do grup ryzyka”.

Eksperci przekonują, że jest to ostatni moment, aby zmobilizować polskich pacjentów do poddania się szczepieniu oraz zabezpieczenia ich przed zbliżającym się szczytem zachorowań.
E-skierowania byłyby analogicznym rozwiązaniem do podejścia stosowanego przy szczepieniach przeciw COVID-19. Tym sposobem pacjenci mieliby utorowaną ścieżkę do zabezpieczenia się przed dwoma wirusami. W liście specjaliści apelują również o wprowadzenie zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian, na mocy których kwalifikacja i zaszczepienie przeciw grypie byłyby podstawą do refundacji wydanej w tym celu szczepionki, oraz proponują wykorzystanie narzędzia komunikacyjnego, jakim jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zachęcającego obywateli do wykonywania szczepienia.