Multimedia

OPZG wyraża zgodę na wykorzystanie poniższych materiałów w celach edukacyjnych z uwzględnieniem źródła.

do pobrania:

Skoordynowany plan dla Grypy i COVID-19

Pobierz

Logo „Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy”

Pobierz

Animacja „Zaszczep się przeciw grypie”

Pobierz

Animacja „Nie testuj odporności!”

Pobierz

Animacja „Bądź z nami przeciw grypie”

Pobierz

Animacja „World Medical Association”

Pobierz

Grypoodporni – test wiedzy o grypie

Pobierz