Nagrody Flu Fighter

16 września, 2018

Nagrody Flu Fighter to specjalne wyróżnienie dla instytucji, które w szczególny sposób angażują się działania podejmowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Rada Naukowa OPZG brała pod uwagę całokształt działań podjętych na rzecz promocji profilaktyki grypy.

Liczymy na to, że działania podjęte przez nagrodzone instytucje również w przyszłości przyczynią się do propagowania istotności profilaktyki grypy oraz popularyzacji szczepień przeciw tej chorobie.

Wręczenie nagród odbyło się podczas tegorocznego spotkania Flu Forum.

Laureaci:

  • Senat Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Polski Komitet Olimpijski