Nagrody ReFarmatorzy 2021/2022 rozdane, wśród nich Minister Zdrowia. Farmaceuci wyróżnieni za szczepienia i przeglądy lekowe. Relacja z Gali „Bo pacjent jest najważniejszy” 15 września

21 września, 2022

Doceniono aptekarzy! Pod Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się gala rozdania nagród „Bo pacjent jest najważniejszy – Gala ReFarmatorzy 2021/2022”. Przedstawiciele : Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW nagrodzili farmaceutów, którzy w sezonie szczepień 2021/2022 najbardziej przyczynili się do rozwoju sektora farmaceutycznego w Polsce. Wręczono również specjalne wyróżnienie – tytuł „ReFarmatora 2021/2022” otrzymał Minister Zdrowia, Adam Niedzielski.

15 września na auli im. Roberta Schumana, w Auditorium Maximum UKSW, o godz. 11.00 odbyła się Gala „Bo pacjent jest najważniejszy”, której celem było uhonorowanie zaangażowania farmaceutów w minionym sezonie szczepień przeciwko COVID-19 i grypie oraz nadanie wyróżnień dla osób szczególnie działających na rzecz farmaceutów i wprowadzenia zmian systemowych. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia.

Nagrody i wyróżnienia odebrało około 60 farmaceutów całej Polski, którzy wykazali swoją pracę na rzecz pacjentów w minionym sezonie szczepień. Dr n. farm. Piotr Merks, Przewodniczący ZZPF, rozpoczynając wydarzenie podkreślił, że nagrody przyznano tym farmaceutom, którzy najbardziej przyczynili się do polepszenia sytuacji pacjentów.

Artur Białoszewski, Konsultant Wojewódzki ds. Zdrowia Środowiskowego podkreślił natomiast –  To jest sukces wielu z nas, wszystkich zawodów, ale to, że dzisiaj będziecie Państwo odbierać te nagrody to jest przede wszystkim sukces farmacji. Na początku te zmiany były trudne: szczepić w aptekach czy nie? Jako epidemiolog uważam, że dostarczenie populacji takiego świadczenia, to jest kluczowa rzecz. Farmaceuci udowadniają, że się da – jesteście Państwo ambasadorami sukcesu.

Sytuacja farmaceutów w Polsce

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce wprowadzono wiele dobrych rozwiązań systemowych, które były korzystne zarówno dla pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia. Wiele wprowadzonych usprawnień dotyczy właśnie farmaceutów. Dzięki zaangażowaniu farmaceutów w szczepienia przeciwko COVID-19 i grypie, znacznie został odciążony system opieki zdrowotnej.

W tym czasie pandemii zapomnieliśmy też o grypie. Grypa wiąże się z powikłaniami śmiertelnymi, zapalenie mięśnia sercowego. Cieszę się, że motywujemy do pracy nasze koleżanki i kolegów farmaceutów. W Senacie głosowaliśmy za tym, żeby farmaceuci mogli szczepić i pomóc nam z uwagi na braki kadrowe. Bo pacjent jest najważniejszy i kierujemy się dobrem pacjenta – to jest interes nas wszystkich apelowała Senator RP Agnieszka Gorgoń-Komor z Senackiej Komisji Zdrowia, lekarz kardiolog.

Senator RP Agnieszka Gorgoń-Komor w trakcie swojego wystąpienia

Decyzją Ministerstwa Zdrowia z dn. 9 sierpnia 2022 r. od 1 września br. usługa szczepienia przeciwko grypie w aptekach i placówkach POZ jest bezpłatna, czyli finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto pamiętać, że dotyczy to tylko aptek, które zgłosiły się do wojewódzkich oddziałów NFZ po możliwość rozliczenia finansowego świadczenia zdrowotnego. Tym sposobem udało się skrócić ścieżkę pacjenta oraz ułatwić dostęp do szczepionek przeciwko grypie. Natomiast, farmaceuci czekają na więcej, aby ścieżka pacjenta do szczepienia była jeszcze prostsza niż obecnie. Pacjent dalej musi udać się do lekarza po receptę, aby następnie móc się poddać usłudze szczepienia w aptece. W ubiegłym sezonie 2020/2021 wystarczyła jedna wizyta w aptece, aby zaszczepić się przeciwko grypie.

Cieszy nas decyzja Ministra Zdrowia. Niemniej, potrzebujemy kolejnych dobrych zmian systemowych. Jako związek rekomendujemy przyznanie farmaceutom uprawnień do wystawiania recept na szczepionki przeciw grypie, w tym refundowanych lub zniesienie wymogu posiadania recepty na szczepionkę, która wykonana będzie w aptece. Konieczność posiadania recepty lekarskiej na szczepionkę, która wykonana będzie w aptece, stanowi istotną barierę na drodze do wykonania szczepienia – mówi Marcin Piskorski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Marcin Piskorski

Sam fakt szczepienia w aptece jest czymś fenomenalnym i to, że udało się to zrobić jest ogromnym krokiem na przód. Postuluję, abyśmy uwolnili szereg aktywności terapeutycznych w ramach porady farmaceutycznej. Witamy aptekarzy, farmaceutów w gronie tych, którzy szerzej zajmują się pacjentami. A skoro pacjent jest najważniejszy, to powinniśmy ułatwiać mu dostęp do szczepień i nie tylko – również do porad farmaceutycznych. Rozszerzenie uprawnień farmaceutów możliwie jak najszerzej, w tym możliwość wydawania preskrypcji. To jest obecnie najwłaściwszy krok.” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej OPZG

Farmaceuci – niewykorzystany potencjał

W ramach gali „Bo pacjent jest najważniejszy – Gala ReFarmatorzy 2021/2022” odbyła się debata ekspercka moderowana przez dr n. farm. Piotra Merksa pt. „Rola farmaceuty w propagowaniu szczepień w Polsce i na świecie”, w której udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Adam Antczak (Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy), prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego), dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska (Koordynator Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego), Marcin Piskorski (Prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET), dr hab. n. med. Filip Szymański (Dziekan Wydziału Medycznego UKSW) oraz Wojciech Kałkusiński (ambasador Głosu Seniora ze Stowarzyszenia MANKO).

Musimy mieć pewność, co do jednego: to jest nieuniknione zjawisko, że część ciężaru opieki zostanie przeniesiona do aptekpodkreślał prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, ekspert OPZG, w trakcie debaty eksperckiej

Prof. Adam Antczak w czasie swojego wystąpienia

W Polsce mamy 2 tys. aptecznych punktów szczepień. Farmaceutom często udawało się przekonać nieprzekonanych do szczepień. To ogromny potencjał, którego nie możemy zmarnować – mówił Marcin Piskorski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Podczas debaty nie zabrakło również głosu pacjentów, który reprezentował Wojciech Kałkusiński, Ambasador Głosu Seniora, Magazynu Stowarzyszenia MANKO „Jesteśmy wdzięczni Państwu, że wychodzicie naprzeciw seniorom. W pobliskiej aptece jest możliwość zaciągnięcia rady medycznej.”

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, na pytanie jak widzi edukację pacjentów obciążonych różnymi chorobami cywilizacyjne i czy przegląd lekowy byłby szansą na edukowania pacjenta w kontekście potrzeby szczepienia, odpowiedziała:

Osoby starsze  są szczególną grupą ze względu na to, że grypa zagląda w metrykę – sam wiek zwiększa ryzyko zachorowania i niekorzystnych konsekwencji choroby. To grupa szczególna, której należy dedykować szczególne działania edukacyjne, aby te osoby starsze rozumiały potrzebę szczepień. I tutaj widzimy ogromną rolę farmaceuty jako zawód zaufania publicznego.

Od lewej: Wojciech Kałkusiński, Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska

Zabezpieczenie populacji poprzez szczepienia

Prof. dr. hab. n. med. Paweł Piątkiewicz z Wydziału Medycznego UKSW oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, dr. n. med. Artur Zaczyński przedstawili wstępne wyniki badania pt. „Wpływ szczepień przeciwko COVID-19 na przebieg COVID-19 w populacji polskiej”.

Teraz możemy pokazać, jakie efekty odnosimy dzięki szczepieniom. Wykazano, że pacjenci, u których od szczepienia przeciwko COVID-19 minęły więcej niż 24 tygodnie, zdecydowanie rzadziej wymagali pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii. Nie ma w tej chwili innej opcji niż program szczepień dla społeczeństwa. Tak, jak podkreślał prof.  Antczak – 20 mln ludzi żyje dzięki szczepieniom. Nie było innej możliwości zabezpieczenia populacji niż szczepienia. 60% społeczeństwa zaszczepiło się przeciwko COVID-19 – mówił prof. dr. hab. n. med. Paweł Piątkiewicz, przedstawiając wyniki badania

ReFarmatorzy 2021/2022

Głównym punktem programu  Gali „Bo pacjent jest najważniejszy” było rozdanie nagród. Najpierw wręczono specjalne wyróżnienie – tytuł „ReFarmatora 2021/2022” dla osób, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem we wdrożeniu zmian systemowych na rzecz zwiększenia kwalifikacji farmaceutów. Tytuł otrzymali:

 • Minister Zdrowia Adam Niedzielski,
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny Ewa Krajewska
 • Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis,
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska.

Następnie nagrodzono najbardziej zaangażowanych farmaceutów od minionego sezonu, którzy wzięli udział w Konkursie „ReFarmatorzy 2021/2022” zorganizowanego przez Związek Zawodowy Pracowników Farmacji we współpracy z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy. Wyróżnienia wręczono w następujących kategoriach:

Lider Szczepień Przeciwko Grypie – dla farmaceuty, który do dnia ogłoszenia Konkursu zrealizował najwięcej szczepień przeciw grypie w aptece. Wyróżnienia otrzymali:

 • Martyna Pasik z Warszawy,
 • Monika Drab z Lublina,
 • Remigiusz Antonik z Lublina,

Lider Szczepień Przeciwko COVID-19 – dla farmaceuty, który do dnia ogłoszenia Konkursu zrealizował najwięcej szczepień przeciw COVID-19 w aptece. Wyróżnienia otrzymali:

 • Monika Drab z Lublina,
 • Krzysztof Łosiński z Nysy,
 • Sławomir Rębisz z Wrocławia,

Lider Usługi Farmaceutycznej Przeglądów Lekowych – dla farmaceuty, który od 1 czerwca 2021 r. do dnia ogłoszenia Konkursu przeprowadził największą liczbę przeglądów lekowych. Wyróżnienia otrzymały:

 • Małgorzata Piróg z Gdańska,
 • Iweta Ścisła z Gorzowa Wielkopolskiego,
 • Anna Olejnik z Poznania.
Laureatki kategorii „Lider Usługi Farmaceutycznej Przeglądów Lekowych”

Wydarzenie zamykała prezentacja wydawnictwa naukowego MDPI, która była poświęcona tematowi szczególnej roli otwartych publikacji w czasie pandemii.

Open Science to ruch, który skupia się na tym, aby umożliwić dostępność nauki wszystkim, na każdym poziomie. Otwarty dostęp to rzetelne źródło informacji dla przeciętnego człowieka, szczególnie w czasach pełnych fakenewsówmówiła w trakcie swojej prezentacji Aleksandra Skalska, przedstawicielka MDPI

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym farmaceutom i życzymy dalszych sukcesów!

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia. Patronatem medialnym Galę objęli: Magister Farmacji oraz Recepta.pl.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia: