O grypie dla lekarzy chorób płuc

15 maja, 2014

W dniach 10–13 maja 2014 roku w Jachrance odbył się 33. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, w trakcie którego podczas specjalnej sesji „Profilaktyka zakażeń układu oddechowego” poruszono problem profilaktyki grypy. W panelu wzięli udział: prof. Adam Antczak, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch oraz dr Agnieszka Mastalerz-Migas. Podczas spotkania przedstawiono m.in. dane dotyczące wyszczepialności przeciwko grypie w Polsce oraz aktualne wytyczne dotyczące profilaktyki tej choroby. Omówiono również tegoroczne działania Społecznej Kampanii Informacyjnej w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Istotnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania był strach społeczeństwa przed szczepieniami. Jak podkreślili eksperci, szczepienia są najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom. Poziom wyszczepialności w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Wynika to m.in. z braku zrozumienia potrzeby szczepienia przeciw grypie wśród pacjentów i lekarzy, braku świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą powikłania pogrypowe, a także ogólnego braku przekonania o skuteczności szczepień wbrew dostępnej wiedzy medycznej.

„Niestety jak pokazują statystyki, w Polsce niecałe 4% społeczeństwa szczepi się przeciwko grypie, również wśród grup ryzyka niewiele osób korzysta ze szczepień. Wszczepialność osób starszych (powyżej 65. roku życia) wynosi tylko 12,1%. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej jest to drastycznie niski poziom, np. w Hiszpanii poziom wyszczepialności przeciwko grypie, w tej grupie, wynosi 56,9%, a w Wielkiej Brytanii 70,3%. Dlatego też korzystamy z każdej okazji, aby promować profilaktykę zakażeń grypy, szczególnie wśród lekarzy, którzy po pierwsze sami powinni się szczepić i zabezpieczać swoje zdrowie i zdrowie pacjentów, a po drugie powinni zachęcać do tego swoich podopiecznych” – podkreślił prof. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej – organizatora Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Grypa jest jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych i istotną przyczyną zachorowań oraz zgonów w wielu regionach świata, także w Polsce. Jest to poważny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Mimo wysokiej skuteczności (według WHO 70–90%) szczepienia przeciwko grypie nadal są mało popularne ze względu na wiele mitów panujących na ich temat.

„Niepokojące jest to, jak wiele mitów na temat szczepień przeciw grypie jest powtarzanych i utrwalanych w naszym społeczeństwie. Najczęstszym z nich jest przekonanie, że po szczepieniu przeciw grypie, a nawet z jego powodu, można zachorować na grypę. Jest to niemożliwe. Pacjenci obawiają się także zachorowania pomimo zaszczepienia. W takim wypadku pacjenci często mylą przeziębienie lub inne choroby o objawach grypopodobnych z grypą. Pamiętajmy, że szczepienia są bezpieczne i pozwalają uchronić się nie tylko przed samą grypą, ale również przed jej groźnymi powikłaniami, grożącymi trwałą utratą zdrowia, a nawet śmiercią” – zaznaczyła dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie sesji przedstawiono tegoroczne działania planowane w ramach Społecznej Kampanii Informacyjnej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Organizatorzy ponownie skupią się na popularyzacji szczepień wśród czterech grup: pracowników ochrony zdrowia, pracodawców, samorządowców i społeczeństwa. Istotnym elementem podejmowanych działań będzie zmiana postaw i opinii na temat szczepień wśród tych grup. W tym celu zorganizowane zostaną m.in. następujące działania: Ogólnopolski Test Wiedzy o Grypie, akcja „Placówka Medyczna – Partner Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” oraz akcja „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. Organizator Społecznej Kampanii Informacyjnej Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej zachęca do zaangażowania w aktywności.

Podczas dyskusji uczestnicy panelu zwrócili także uwagę na rolę profilaktyki grypy, szczególnie wśród osób z grup podwyższonego ryzyka. Podkreślono, że pulmonolodzy, interniści i pediatrzy są prawdopodobnie największą grupą lekarzy, do których można się zwrócić z jakimikolwiek wątpliwościami na temat szczepień. Dlatego tak ważna jest nieustanna edukacja pracowników ochrony zdrowia, jak również pracodawców i opinii publicznej.

33. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc odbył się w dniach 10–13 maja 2014 roku w Jachrance – w 80. rocznicę pierwszego założycielskiego zebrania Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą (26 lutego 1934). W Zjeździe uczestniczyli specjaliści chorób płuc i alergologii oraz szerokie grono internistów, lekarzy POZ i wszystkich innych zainteresowanych zagadnieniami związanymi z chorobami układu oddechowego.