Od teraz – Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych

16 maja, 2023

Szanowni Państwo,

W tym roku Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy obchodził swoje 10-lecie. Od ponad 10 lat prowadzimy działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości zagrożeń wynikających z zachorowań na grypę i korzyści związanych z podwyższeniem poziomu wyszczepialności w polskim społeczeństwie. W tym roku Rada Naukowa podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu działań Programu o inne zagrożenia epidemiologiczne, powołując do życia Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

Przesłanką do stworzenia i wdrożenia programu było dostrzegane w Polsce zapotrzebowanie zwiększenia świadomości obywateli w obszarze chorób zakaźnych oraz znaczenia szczepień ochronnych w zakresie ochrony zdrowia zarówno jednostek, jak i na poziomie zdrowia publicznego oraz funkcjonowania gospodarki. Nasza ambicją jest wypracowywanie i rekomendowanie zmian systemowych i organizacyjnych, które usprawniałyby sposób realizacji szczepień ochronnych. W szczególności zależy nam na poprawie dostępności i skróceniu ścieżki pacjenta w celu podnoszenia wyszczepialności i lepszej kontroli sytuacji epidemiologicznej naszym kraju.

Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych, podobnie jak wcześniej OPZG, jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Założeniem OPZCI jest, aby wszyscy i wszędzie, bez względu na wiek, mogli w pełni korzystać z dobrodziejstwa szczepień, co przełoży się na lepszy stan zdrowia i kondycję populacji. Pragniemy skupić uwagę systemu ochrony zdrowia na profilaktyce pierwotnej chorób zakaźnych oraz zapewnieniu powszechnego i równego dostępu do szczepionek i szczepień na każdym poziomie opieki zdrowotnej. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządów oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. Organizatorem Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia.

W ramach działań opracowaliśmy dokument programowy V-Project – Strategia dla szczepień 2030, który będzie naszym drogowskazem na najbliższe lata. Dokument obejmuje m.in. propozycję zmian organizacyjnych i systemowych zmierzających do poprawy wskaźników wyszczepialności. Wskazujemy na konieczność długofalowego planowania programów szczepień, tak by zapewnić ich powszechną dostępność oraz zagwarantować pacjentom odpowiednią ochronę na każdym etapie życia – od niemowlęctwa po wiek emerytalny.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

 Przewodniczący Rady Naukowej

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych

Dawniej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy