OPZG na Sympozjum Diabetologicznym w Toruniu

22 września, 2017

Na XXI Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym, które odbyło się 22 września pojawiło się stoisko Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, przy którym uczestnicy wydarzenia mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ponad 100 osób skorzystało z bezpłatnych szczepień przeciw grypie.

Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne jest realizowane corocznie od 1997 i skupia setki cukrzyków z całego kraju. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy pojawiając się na wydarzeniu chciał zwrócić uwagę na fakt, że diabetycy należą do jednej z grup ryzyka, która jest najbardziej narażona na grypę i jej powikłania. Występująca u chorych na cukrzycę hiperglikemia i zaburzenia wodno-elektrolitowe zwiększają ryzyko wystąpienia infekcji, w tym infekcji grypowych. Z kolei zakażenia infekcyjne mogą pogarszać przebieg cukrzycy.

Dla osób, które chorują na cukrzycę, najlepszym rozwiązaniem byłoby uniknięcie zachorowania na grypę, a w szczególności uchronienie się przed jej powikłaniami, które mogą prowadzić np. do śpiączki cukrzycowej, a nawet zgonu. Okazuje się bowiem, że śmiertelność u diabetyków jest trzykrotnie większa niż u osób bez cukrzycy, a ryzyko hospitalizacji wzrasta aż sześciokrotnie. W takiej sytuacji najwłaściwszym krokiem jest poddanie się szczepieniu przeciw grypie, które niesie wiele korzyści dla diabetyków. Przede wszystkim chroni ich życie” – komentuje prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Grypa to poważna choroba zakaźna, której przebieg może być łagodny, jednakże istnieje spore ryzyko wystąpienia groźnych powikłań, które stanowią już istotny problem kliniczny. Jest chorobą, która może wymagać hospitalizacji, pozostawić zdrowotne konsekwencje do końca życia czy zakończyć się zgonem. Jej objawy, w przeciwieństwie do przeziębienia, którym często jest mylona, następują szybko i gwałtownie.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy. Dzień ten powstał, aby zmobilizować społeczeństwo do dbania o stan zdrowia. Zaplanowane akcje szczepień pozwolą przedstawić społeczeństwu następstwa powikłań pogrypowych oraz rzeczywiste konsekwencje i koszty, jakie generuje grypa. W 2017 roku Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy obchodzony jest już po raz czwarty.