Podsumowanie spotkania Flu&Covid-19 Meeting

12 kwietnia, 2021

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu wzięło udział ponad 160 osób, w tym przedstawiciele instytucji publicznych, patronów i partnerów, eksperci medyczni, stacje sanitarno-epidemiologiczne, samorządowcy, parlamentarzyści, a także dziennikarze z mediów medycznych, ogólnopolskich oraz regionalnych.

Goście honorowi

 • Beata Małecka-Libera, Senator RP, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Marcelina Zawisza, Posłanka RP, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Szczepień i Promocji Zdrowia
 • Dariusz Klimczak, Poseł RP, Sejmowa Komisja Zdrowia

Eksperci:

 • prof. dr hab. n. med. Adam Antczak (Przewodniczący Rady Naukowej OPZG)
 • mgr farm. Michał Byliniak (Naczelna Izba Aptekarska)
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko (Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie)
 • dr Bożena Janicka (Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia)
 • prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar (Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii)
 • Mariola Łodzińska (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych)
 • dr Piotr Merks (Związek Zawodowy Pracowników Farmacji)
 • dr Artur Prusaczyk (wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego)
 • Ewelina Tymoszuk (Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe)

Wnioski i postulaty z debaty ekspertów

 • Pacjent musi odbyć 3 wizyty u lekarza w sezonie, aby zaszczepić się przeciw COVID-19 i grypie, a to wymaga czasu, energii i zasobów systemowych
 • Duża konkurencyjność o pacjenta – szczepienia w ZOZ-ach w przypadku COVID-19 są dodatkowe płatne, w przypadku grypy nie ma dodatkowego finansowania
 • Do sprawnej realizacji potrzeba personelu i miejsc realizacji szczepień
 • Umożliwienie pielęgniarkom i farmaceutom realizacji szczepień przeciw COVID-19 to dobry krok, konieczne jest również zwiększenie uprawnień zawodów medycznych w zakresie szczepień przeciw grypie
 • Pielęgniarki są dobrze wykształcone i w wielu krajach to właśnie one, a nie lekarze zajmują się kwalifikacją do szczepienia. Pielęgniarki są gotowe do kwalifikacji i realizacji szczepień przeciw grypie konieczne są jednak zmiany w prawie
 • W Polsce mamy ponad 30 tysięcy farmaceutów, warto wykorzystać ich potencjał, aby skrócić ścieżkę pacjenta w procesie realizacji szczepienia
 • Zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie w nadchodzącym sezonie będzie oscylować wokół liczby 3 330 000 dawek, czyli będzie o 45% większe w porównaniu do roku ubiegłego
 • Aby w sezonie szczepień przeciw grypie do Polski dotarła odpowiednia liczba dawek, powinniśmy oferować konkurencyjną cenę szczepionek
 • W celu zwiększenia dostępności do szczepień rekomendowane jest rozszerzenie refundacji szczepień (dzieci od 6 miesiąca życia do 18 r.ż. i kobiety w ciąży)
 • W obliczu globalnego niedoboru szczepionek, który obecnie szacowany jest na poziomie ok. 30% procent niezbędne jest wcześniejsze planowanie wielkości i terminów dostaw, by uniknąć zakupów interwencyjnych oraz by nie utylizować niewykorzystanych szczepionek
 • Hurtowanie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze powinny już dziś zamawiać dostawy szczepionek
 • Niezwykle ważne są postawy i rekomendacje pracowników ochrony zdrowia – zaangażowania wszystkich instytucji i zawodów medycznych w celu budowania rekomendacji szczepień

Podsumowanie spotkania

Przed nami ponownie sezon pełen wyzwań – istnieje duże prawdopodobieństwo, że populacyjne szczepienia przeciw grypie i COVID-19 zbiegną się w tym samym czasie. Rosnące zainteresowanie szczepionkami przy globalnym niedoborze i realizacja dwóch masowych akcji szczepień to duże wyzwania dla systemu ochrony zdrowia. Jak podkreślali eksperci podczas debaty Flu&COVID-19 Meeting 2021 do organizacji szczepień przeciw grypie i COVID-19 na jesieni należy przygotować się już dziś.

Rekomendacje usprawniające realizację szczepień w sezonie 2021/2022

Systemowe

 • Wczesne planowanie zapotrzebowania na szczepienia na kolejny sezon, by uniknąć zakupów interwencyjnych
 • Zwiększenie konkurencyjności Polski (decyzje refundacyjne, procedury przetargowe, ceny, planowanie dostaw w pierwszym kwartale)
 • Uwzględnienie szczepień przeciw grypie w Internetowym Koncie Pacjenta Włączenie kolejnych grup pacjentów do szczepień refundowanych – bezpłatne szczepienia dla kobiet w ciąży oraz rozszerzenie refundacji o dzieci w wieku 6-24 m.ż oraz 6-18 r.ż.

Zwiększenie dostępności

 • Zwiększenie uprawnień pielęgniarek w zakresie kwalifikacji do szczepień przeciw grypie
 • Umożliwienie wykonywania szczepień w ramach opieki farmaceutycznej (wraz z edukacją farmaceutów)
 • Zabezpieczenie szczepień dla personelu medycznego (określenie formuły szczepień np. zakupy centralne lub kontraktowanie poprzez NFZ)
 • Jasne wytyczne dla samorządów w kwestii organizacji samorządowych programów szczepień przeciw grypie

Społeczne

 • Sprawna komunikacja – wsparcie komunikacji zmian systemowych, zakupy centralne, dostawy
 • Wykorzystanie wszelkich platform do komunikacji formuły i potrzeby szczepień – gdzie, jak, kto. Wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych zastosowanych do promocji szczepień przeciw COVID-19 do promocji szczepień przeciw grypie
 • Wydłużenie sezonu szczepień w świadomości społeczeństwa (od września do lutego)
 • Kampania realizowana przez Ministerstwo Zdrowia, zwiększająca świadomość
 • Jasna komunikacja – szczepienie przeciw COVID-19 nie wystarczy

 

Wyzwania sezonu 2021/2022:

Zagrożenia

 • Grypa i COVID-19 – kumulacja i wzajemna konkurencja o zasoby i pacjenta dwóch akcji szczepień dużych populacji
 • Globalny wzrost zapotrzebowania na szczepionki – dbanie o konkurencyjność polskiego rynku na tle Europy (procedury przetargowe, planowanie dostaw, ceny)

Zwiększenie dostępności do szczepień

 • Rozszerzenie zakresu refundacji szczepień przeciw grypie o dzieci w wieku 6-24 m.ż oraz 6-18 r.ż.
 • Bezpłatne szczepionki przeciw grypie dla kobiet w ciąży (lista Ciąża+)
 • Rozszerzenie dostępu do szczepień (kompetencje pielęgniarek i farmaceutów oraz szczepienia w aptekach w zakresie szczepień przeciw grypie)
 • Rozwój zdrowotnych programów samorządowych

Link do szerszego podsumowania