Poziomy wyszczepialności w Europie zbyt niskie w stosunku do zakładanych celów. Eksperci ostrzegają przed trudnym sezonem zachorowań!

14 października, 2022

Podczas Europejskiego Dnia Grypy eksperci ds. zdrowia zaapelowali do krajów wspólnoty o natychmiastowe podjęcie działań na rzecz zwiększenia poziomów wyszczepialności mających na celu ochronę pacjentów z grup ryzyka i białego personelu. Niestety nadal w całej Europie notujemy zbyt niskie poziomy wyszczepienia przeciw grypie i COVID-19. Zdaniem specjalistów możemy spodziewać się na zimę powrotu COVID-19 i grypy ze zdwojoną siłą. Jeśli chcemy ochronić siebie, swoich bliskich i osoby z grup ryzyka — musimy przyśpieszyć akcje szczepień.

W środę 12 października 2022 r. europejscy specjaliści z Grupy Nadzorczej ds. Szczepień przeciw grypie zorganizowali webinar „Making influenza vaccination a priority across Europe” (Uczynienie szczepień przeciwko grypie priorytetem w całej Europie). Głos zabrali przedstawiciele m.in. Parlamentu Europejskiego (posłanka Dolors Montserrat), Światowej Organizacji Zdrowia (Richard Pebody), Europejskiej Naukowej Grupy Roboczej ds. Grypy oraz z Polski — prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Współwystępowanie COVID-19 i grypy sezonowej może tej zimy zagrozić osobom najbardziej narażonym i naszym systemom opieki zdrowotnej. Razem z Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób i Światową Organizacją Zdrowia zachęcamy wszystkich do zaszczepienia się przeciwko obu wirusom” — apelowała Stella Kyriakides, Europejska Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Eksperci w trakcie swoich wypowiedzi wielokrotnie podkreślali, że potrzebne jest wprowadzenie różnych zmian systemowych i decyzji przez rządy krajów członkowskich, które przygotowałyby pacjentów na zbliżające się zachorowania. Mowa była m.in. o przyspieszeniu i monitoringu akcji szczepień, akcjach edukacyjnych oraz szczepieniu pracowników ochrony zdrowia.

Grypa jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego i musi być traktowana priorytetowo. Jesteśmy daleko od osiągnięcia poziomu 75% wyszczepialności w przypadku osób szczególnie narażonych i lekarzy pierwszego kontaktu. Musimy robić więcej, aby rozwiązać ten problem” —podkreślała europosłanka Dolors Montserrat, rozpoczynając wydarzenie.

Ważne jest zaszczepienie pracowników ochrony zdrowia nie tylko przeciw COVID-19, ale i przeciw grypie. Jest to podstawą w dbaniu o pacjentów przez personel medyczny” — apelował Ab Osterhaus, przedstawiciel Europejskiej Naukowej Grupy Roboczej ds. Grypy.

Specjaliści podkreślali, że najlepszą formą zabezpieczenia przed grypą i jej powikłaniami są szczepienia profilaktyczne. Apelowali o to, aby jak najszybciej poddać się szczepieniu i przygotować organizmy przed okresem zimowym, kiedy to spodziewany jest silny wzrost zachorowań na COVID-19 i grypę. Tym sposobem zadbano by o zdrowie swoje, jak i osób należących do grup szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby i powikłania pogrypowe.

Szczepienia to nie profilaktyka, to dbanie o swoich bliskich. Szczepienia przeciw grypie chronią ciebie, twoich bliskich oraz osoby, którymi się opiekujesz” — mówiła w trakcie swojej prezentacji Susanna Palkonen z Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Astmy i Alergii.