Pracodawcy RP realizują kampanie redukującą skutki pandemii COVID-19

27 kwietnia, 2021

W ramach współpracy z Pracodawcami Rzeczpospolitej Polskiej, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wspiera realizację dwóch projektów, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników. Projekt Pracodawców RP „Zawodowo Zaszczepieni” to kampania mająca na celu zbudowanie świadomości i zwrócenie uwagi na potrzebę wdrożenia programu szczepień pracowniczych, odbudowanie zaufania do wartości szczepień oraz wzmocnienie wizerunku odpowiedzialnych i świadomych wyzwań zdrowotnych pracodawców. „Pracodawcy przeciw COVID-19”, to projekt wspierający pracodawców w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19. Oba projekty mają na celu zwiększenie wyszczepialności społeczeństwa przeciw grypie i COVID-19.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są ogólnopolską reprezentacją pracodawców, działającą w interesie pracodawców i chroniącą ich prawa. Działają w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. oraz statut. Skupiają wokół siebie blisko 19 tysięcy podmiotów, które zrzeszone są w regionalnych lub branżowych organizacjach pracodawców. Wśród nich znakomitą część stanowią największe organizacje świadczeniodawców, podmioty lecznicze, firmy farmaceutyczne, apteki oraz firmy zajmujące się produkcją wyrobów medycznych. Pośrednio reprezentują blisko 400 szpitali, kilkaset podmiotów realizujących opiekę ambulatoryjną, rehabilitację. Głównym celem ich działalności jest troska o dobro pacjentów oraz ochrona i reprezentacja praw pracodawców z obszaru ochrony zdrowia. Są miejscem dla wielu inicjatyw oraz współpracy z poszczególnymi członkami, partnerami społecznymi i decydentami, a także platformą wymiany doświadczeń praktyków w obszarze zdrowia w ramach Rady Dialogu Społecznego i Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

Pracodawcy RP są również organizatorami wielu kampanii społeczno-edukacyjnych. Aktualnie realizują z obszaru profilaktyki szczepiennej dwie kampanie – „Zawodowo Zaszczepieni” oraz „Pracodawcy przeciw COVID-19”. Zależy im na szerzeniu wiedzy wśród pracodawców na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepień oraz ich wartości dla zdrowia publicznego.

W ramach projektu „Zawodowo Zaszczepieni”, realizowanego pod patronatem Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, wypracowali z udzielałem profesjonalistów medycznych rekomendacje dla Ministra Zdrowia w zakresie korekty kalendarza szczepień dedykowanego pracownikom ochrony zdrowia oraz innym zawodom. Poza tym celem kampanii „Zawodowo Zaszczepieni” jest zbudowanie świadomości i zwrócenie uwagi na potrzebę wdrożenia programu szczepień pracowniczych, odbudowanie zaufania do wartości szczepień oraz wzmocnienie wizerunku odpowiedzialnych i świadomych wyzwań zdrowotnych pracodawców. Mają nadzieję, iż realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy wyszczepialności wśród pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych. Liczą, że w efekcie ich rekomendacje dotyczące szczepień pracowniczych przyczynią się do zmiany kalendarza szczepień i wprowadzenia do sytemu prawnego standardów szczepień pracowników wraz z uwzględnieniem ich w kryteriach warunków uzyskiwania certyfikatów akredytacyjnych Ministra Zdrowia przez podmioty lecznicze.

Pracodawcy RP postanowili zmobilizować siły przedsiębiorców w celu przygotowania i wdrożenia spójnej, wszechstronnej strategii na rzecz zwalczania COVID-19, w tym wypracowania rozwiązań w zakresie szczepień pracowniczych przeciw grypie, a w przyszłości przeciw COVID-19. Uruchomili program „Pracodawcy przeciw COVID-19”, którego celem jest wspieranie pracodawców w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19. Wsparcie pracodawców będzie polegało na opracowaniu i udostępnieniu zaleceń postępowania w dobie pandemii, w tym rozwiązań w zakresie z zabezpieczenia szczepień pracowniczych, które obejmuje następujące obszary:

1) aktywne zarządzanie ryzykiem klienta,

2) stratyfikacja i aktywne zarządzenie indywidualnym ryzykiem pracownika,

3) bezpieczne stanowisko pracy,

4) szczepienia przeciw grypie,

5) szczepienia przeciw COVID-19,

6) identyfikacja osób potencjalnie uodpornionych,

7) COVID-STATUS – usługa i udostępnianie w formie aplikacji mobilnej określonych danych medycznych związanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz ze szczepieniem przeciw COVID-19.

Link do projektu: Zawodowo zaszczepieni

Link do raportu: Raport

Link do projektu: Pracodawcy przeciw COVID-19