Prof. Antczak: na mapie samorządowych programów zdrowotnych jest sporo białych plam

24 marca, 2019

– Program szczepień przeciwko pneumokokom, realizowany w Kielcach od 2006 roku, potwierdza, że wydatki na takie działania profilaktyczne stanowią świetną inwestycję w zdrowie mieszkańców, a nie koszt – zaznacza prof. Adam Antczak, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Przypomnijmy, że rezultaty kieleckiego programu szczepień przeciwko pneumokokom okazały się wręcz spektakularne. Dzięki tym szczepieniom u dzieci nie rozwija się inwazyjna postać zakażenia pneumokokowego. Na tych szczepieniach zyskały wszystkie grupy wiekowe. W populacji 65 plus, czyli wśród dziadków zaszczepionych dzieci, po sześciu latach realizacji programu, liczba przypadków ciężkich zapaleń płuc oraz zapaleń wymagających hospitalizacji spadła aż o ponad 60%, natomiast w populacji w wieku 45-64 lat – o połowę.

– Niestety, jeśli chodzi o realizację programów zdrowotnych na samorządowej mapie Polski mamy dużo białych plam. Nie zawsze wynika to z nierówności zasobów finansowych, jakimi dysponują poszczególne gminy czy powiaty. Finansowe dysproporcje się zmniejszają. Zdecydowanie większe zróżnicowanie pomiędzy regionami występuje natomiast pod względem świadomości potrzeb zdrowotnych oraz dostępności różnych usług i interwencji medycznych, chociażby do szczepień – mówi prof. Antczak.

Jego zdaniem o tej dostępności nie decydują wyłącznie pieniądze, ale właśnie także świadomość dotycząca potrzeby podejmowania przez samorządy działań m.in. w zakresie profilaktyki chorób i ich czynników ryzyka, a także programów obejmujących edukację zdrowotną.

– Myślę, że jednostki samorządu terytorialnego mają ogromne pole do popisu w budowaniu dostępu nie tylko do usług medycznych, ale i do świadomości zdrowotnej mieszkańców. Ta druga sfera wcale nie musi wiązać się z jakimiś gigantycznymi nakładami – uważa ekspert.

I dodaje: – Oczywiście programy szczepionkowe są najłatwiejszymi do przygotowana i przeprowadzenia przez samorządy. Na stronach internetowych chociażby Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy czy Stowarzyszenia CEESTAHC są gotowe kreatory takich programów. Pomagają one w złożeniu prawidłowego wniosku dotyczącego m.in. programów profilaktyki zakażeń pneumokokowych czy grypy.

– Programy szczepionkowe realizowane przez samorządy mają bardzo duże znaczenie zdrowotne, o czym świadczy wspomniany przykład Kielc. To są świetnie alokowane pieniądze. Szczepienie przeciwko pneumokokom jest jednorazowe. W przypadku profilaktyki grypy, szczepienia trzeba powtarzać, ale to również jest bardzo dobra, skuteczna inwestycja w zdrowie – zaznacza prof. Adam Antczak.

– Samorządy wymagają więc wsparcia nie tylko finansowego, ale także, a może przede wszystkim, dotyczącego świadomości i merytorycznej podbudowy, wskazującej, w jaki sposób realizować programy zdrowotne, także te trudniejsze i bardziej złożone niż obejmujące szczepienia. Natomiast dla najmniej zasobnych samorządów warto stworzyć mechanizmy oraz kanały finansowania zewnętrznego takich przedsięwzięć – podsumowuje przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Wypowiedź zanotowana podczas sesji “Programy polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – w drodze do najbardziej skutecznych rozwiązań” w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.).

Materiał opublikowany na portalu www.rynekzdrowia.pl Autor: WOK/Rynek Zdrowia