Rekomendacje ekspertów dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2020/2021

30 września, 2020

Nadchodzący sezon grypowy jest wyjątkowy. Doczekaliśmy się wszyscy kolejnej pandemii, co prawda nie grypy, a innej poważnej choroby infekcyjnej wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Obecny sezon grypowy zbiegający się z pandemią COVID-19 będzie wyzwaniem zarówno dla służby zdrowia, jak i samych pacjentów. Obserwujemy bowiem wielką mobilizację do szczepień przeciw grypie, co nas bardzo cieszy, lecz z drugiej obawiamy się „słomianego zapału” tak charakterystycznego dla natury ludzkiej.

Celem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest budowanie świadomości na temat korzyści wynikających z profilaktyki grypy, a co za tym idzie, także podnoszenie wyszczepialności przeciw grypie w Polsce. Pragniemy aby dzisiejsze zaangażowanie władz zdrowotnych, lekarzy, pracodawców, farmaceutów było trwałe i zaowocowało podniesieniem tego wskaźnika w kolejnych latach. Wyszczepialność przeciw grypie w Polsce od kilku lat bowiem utrzymuje się na stałym niskim poziomie. Jednakże dzięki naszym wspólnym działaniom w ostatnim sezonie udało go zwiększyć do 4,12% populacji.

W ramach tegorocznych działań chcemy zwracać uwagę na maksymalne wykorzystanie sezonu szczepień i ułatwienie dostępu do nich, zwłaszcza grupom pacjentów, którym grożą najcięższe powikłania pogrypowe. Pragniemy, aby powyższe statystyki zmieniały się na korzyść i aby pacjenci nie umierali z powodu grypy, której można skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia.

W tym roku pacjenci będą mieli zapewnioną szerszą refundację szczepień. Bezpłatne szczepionki będą dla seniorów powyżej 75 roku życia. Na 50% refundację mogą liczyć osoby w wieku 65-74 lat, osoby w wieku 18-64 lat z chorobami współistniejącymi, kobiety w ciąży oraz dzieci od 2 do 5 roku życia. Dla dzieci szczepionki refundowane będą dostępne w formie donosowej, dla pozostałych grup będą to szczepionki domięśniowe.

To wielki sukces, że udało się pozyskać tak duże wsparcie w zakresie finansowania szczepień przeciw grypie. Jednak na tym nie poprzestajemy i w tym sezonie skupiamy na następujących obszarach:

  • Edukacja środowiska lekarskiego, farmaceutów i pacjentów na temat potrzeby korzystania ze szczepień przeciw grypie do końca sezonu szczepień, tj. do końca grudnia, tak aby zdążyć przed szczytem zachorowań na grypę, który występuje między styczniem a marcem.
  • Poszerzanie finansowania szczepień dla osób starszych oraz pacjentów z grup ryzyka.
  • Szczepienie kobiet w ciąży przeciw grypie – edukacja środowiska lekarskiego, a także prace na rzecz wpisania szczepionki przeciw grypie na listę leków bezpłatnych dla tej grupy pacjentek.
  • Poszerzanie kompetencji pielęgniarek poprzez wprowadzenie możliwości wykonania badania kwalifikacyjnego, co znacznie skróci drogę pacjenta w oczekiwaniu na szczepienie.
  • Poszerzanie kompetencji farmaceutów poprzez wprowadzenie możliwości zaszczepienia pacjentów w aptece tuż po zakupie szczepionki, co jest bezpieczne z punktu widzenia zachowania łańcucha chłodniczego a także bardziej komfortowe zwłaszcza dla pacjentów z grup ryzyka, np. seniorów.

Nasze rekomendacje są zgodne z zaleceniami wielu instytucji zdrowia publicznego w Europie i na całym świecie (m.in. WHO, CDC, ECDC, PAHO).

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem najnowszych danych epidemiologicznych oraz aktualnych polskich rekomendacji w zakresie profilaktyki grypy.

Tylko wspólne zaangażowanie pomoże nam w konsekwentnym zmienianiu oblicza profilaktyki grypy w Polsce oraz ograniczaniu jego medycznych, społecznych i ekonomicznych skutków.

PEŁNA TREŚĆ REKOMENDACJI