Rzecznik Praw Pacjenta obejmuje Patronatem Honorowym Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

27 maja, 2020

Rzecznik Praw Pacjenta objął Patronatem Honorowym działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. To już 35 patronat programu, który jest niezwykle ważny. Zainteresowanie tematyką zwalczania grypy rośnie, co daję nadzieję na efektywniejsze działania.

 

Rzecznik Praw Pacjenta dedykował rok 2020 seniorom, zauważając, że osoby starsze wymagają innego zapotrzebowania związanego z opieką i ochroną zdrowia oraz należą do grupy podwyższonego ryzyka. Seniorzy ponoszą największe konsekwencje spowodowane zachorowaniem na grypę i jej powikłaniami. W Polsce wyszczepialność wśród seniorów nadal pozostaje na niskim poziomie, dlatego wspólna współpraca z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy może pomóc zwiększyć liczbę seniorów zaszczepionych przeciw grypie, jak również zminimalizować ryzyko zachorowania. W strukturze demograficznej znacznie rośnie udział osób w podeszłym wieku. Obecnie w wieku 60 lat lub starszym jest na świecie więcej ludzi niż dotychczas. W erze koronawirusa widoczne jest jak ważną rolę odgrywa odporność i profilaktyka wśród osób starszych, które szczególnie są narażone na zachorowanie. Dlatego eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uważają, że refundowane i odpowiednio udostępnione szczepienia przeciw grypie powinny być nowym standardem.