Samorządowe Advisory Board

8 czerwca, 2017

W ramach rozwoju Programu Rada Naukowa postanowiła powołać Samorządowe Advisory Board, którego członkami będą przedstawiciele najbardziej zaangażowanych jednostek samorządowych.

Celem powołania tej grupy jest wymiana doświdczeń, współpraca oraz chęć niesienia pomocy innym samorządom, które chciałyby rozpocząć działania w zakresie profilaktyki grypy w ich regionie.

 

Skład Samorządowego Advisory Board:

  • Marta Domańska-Gawryś – Wołomin
  • Anna Dusza-Ciechanowska – Kielce
  • Olga Pilarska-Siennicka – Warszawa
  • Grażyna Stramska-Świerczyńska – Częstochowa
  • Barbara Zych – Tarnobrzeg