Samorządy kolejny sezon walczą z grypą!

14 września, 2017

Z roku na rok coraz więcej samorządów angażuje się w działania w zakresie profilaktyki grypy. Dzięki temu, seniorzy mają możliwośd korzystania z bezpłatnych szczepieo, unikając grypy i jej poważnych powikłao. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wyróżnia najaktywniejsze samorządy, które z największym zaangażowaniem i uwzględniając najnowsze osiągnięcia medycyny realizują projekty zdrowotne w zakresie profilaktyki grypy. W tym roku tytuły Samorządowego Lidera przyznano aż 33 jednostkom samorządu terytorialnego.

Ogromną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu wyszczepialności wśród grup ryzyka odgrywają samorządy, które realizują programy zdrowotne. Opracowanie właściwych strategii wymaga dużego zaangażowania oraz nakładu pracy, dlatego eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy wyłonili 33 samorządy terytorialne, które w tym roku przysłużyły się ograniczaniu zachorowao na grypę w Polsce. Nagrodzone samorządy są wzorem dla innych jednostek – promują projekty walki z grypą oraz przyczyniają się do popularyzacji szczepień.

Samorządy terytorialne najlepiej znają potrzeby swoich mieszkaoców. Co więcej, bardzo często same ponoszą konsekwencje grypy płacąc za leczenie jej powikłao, które często wymagają hospitalizacji. Doceniając społeczny aspekt profilaktyki grypy działają z coraz większym zaangażowaniem. Programy zdrowotne realizowane przez samorządy z reguły kierowane są do osób z grup ryzyka, takich jak: dzieci, seniorzy czy osoby przewlekle chore.

„Grypa to groźna choroba, dlatego każdego roku wyróżniamy pracę lokalnych władz w zakresie zwalczania grypy. Naszym celem jest uświadamianie, jakie skutki niesie ze sobą lekceważenie tej choroby. Cieszy nas, ze samorządy korzystają z nowych standardów, oferując swoim mieszkańcom najszerszą możliwą ochronę przeciw grypie. Chciałbym pogratulowad wszystkim nagrodzonym i mam nadzieję, że dotychczasowe działania na rzecz profilaktyki grypy będą kontynuowane w kolejnych latach. Warto zaznaczyd, że dzięki programom realizowanym przez samorządy, co roku w całej Polsce zostaje zaszczepionych ok. 200 tys. osób, w tym głównie osoby z grup ryzyka” – podsumował prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

W tym roku została wprowadzona nowa kategoria w akcji Samorządowy Lider – Lider w Innowacjach. Wyróżnienie to zostało przyznane samorządom, które planując działania kierowały się najwyższymi standardami w profilaktyce grypy i zaproponowały seniorom szczepienie czterowalentnymi szczepionkami przeciw grypie. W ramach akcji Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy we współpracy z CEESTAHC powstał specjalny, dedykowany szczepieniom przeciw grypie, generator programów zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Celem jest popularyzacja finansowania szczepieo dla pacjentów z grup ryzyka. Korzystając z generatora przedstawiciele samorządów mogą w prostszy sposób przygotowywad programy zdrowotne dla swoich mieszkaoców. Dostępny jest on na stronie www.dobreprogramyzdrowotne.pl.

Samorządowy Lider to akcja, której celem jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacja samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy. 14 września w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie podczas IX debaty Flu Forum Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy przyznał samorządom tytuły: Nowego Lidera, Lidera, Super Lidera, Eksperta oraz Lidera w Innowacjach.

Lista Laureatów akcji „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”:
Nowy Lider

 • Gmina Biała Rawska
 • Gmina Mielnik
 • Gmina Stare Babice
 • Gmina Stare Juchy
 • Gmina Stepnica
 • Gmina Wisznia Mała
 • Miasto Mysłowice
 • Miasto Toruń
 • Miasto Wodzisław Śląski

Lider

 • Gmina Brzeg Dolny
 • Gmina Mielno
 • Powiat Olkuski

Super Lider

 • Gmina Garbatka-Letnisko
 •  Gmina Karczew
 •  Miasto Ełk
 •  Miasto Gdaosk
 •  Miasto Świnoujście

Ekspert w profilaktyce grypy

 • Miasto Chorzów

Lider w Innowacjach

 • Gmina Zagnaosk
 • Gmina Sitkówka-Nowiny
 • Miasto Kielce
 • Miasto i Gmina Myślibórz
 • Miasto Rawa Mazowiecka
 • Gmina Lublin
 • Miasto Radom
 • Miasto Rzeszów
 • Miasto Białystok
 • Gmina Góra Kalwaria
 • Gmina Lubawa
 • Powiat Poznaoski
 • Miasto Tarnobrzeg
 • Miasto Łódź
 • Miasto Poznań