Samorządy nagrodzone za walkę z grypą!

29 września, 2022

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wyróżnił samorządy, które w największym stopniu angażowały się w realizację projektów zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy. W tym roku przyznano 23 tytuły Samorządowego Lidera. Nagrody zostały wręczone podczas Debaty Flu&Covid-19 Forum 2022.

Działania jednostek samorządowych pozwalają na upowszechnienie szczepień przeciw grypie, które stanowią największą ochronę przed groźnym wirusem. Poza tworzeniem i finansowaniem programów samorządy często przeprowadzają szeroko zakrojone akcje edukacyjne: plakaty, informacje w mediach, pogadanki w szkołach, rozdawanie ulotek czy organizacja pikników tematycznych. Bezpłatne szczepienia przeciw grypie są szczególnie ważne dla osób z grup ryzyka: przewlekle chorych, diabetyków, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci.

„Widzimy jak ważne są działania samorządów oraz efekty jakie przynoszą. W ciągu kilku ostatnich lat podnieśliśmy poziom wyszczepialności z 3% do 7% i wiemy, że w dużej mierze jest to zasługa zmieniania świadomości społeczeństwa poprzez działania podejmowane m.in. przez samorządowców, którzy np. wspierają finansowanie szczepień dla różnych grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Przedstawiciele zwycięskich samorządów w kategorii Propagator szczepień przeciw grypie i COVID-19 wraz z prof. dr hab. n. med. Adamem Antczakiem

Najważniejszym aspektem działań samorządowców są realne efekty jakie wywołują ich działania, mają one kluczowy wpływ na wzrost wyszczepialności w poszczególnych obszarach Polski. Działania władz samorządowych są przedłużeniem działań i decyzji Ministerstwa Zdrowia. Podobnie jak ważna jest współpraca między farmaceutami i lekarzami podobnie współpraca pomiędzy samorządami a Ministerstwem Zdrowia znacząco wpływa na ułatwienie pacjentowi wykonania szczepienia ochronnego przeciw grypie.

„Działania podejmowane przez samorządy są niesamowicie istotne w kontekście walki z mitami, które narosły wokół szczepień w ciągu kilku ostatnich lat. Wszelkie działania edukacyjne i informacyjne mające na celu szerzenie profilaktyki zdrowotnej są konieczne do budowania kultury zdrowia
 i profilaktyki wśród społeczeństwa. Cieszy fakt, że coraz więcej jednostek samorządowych widzi potrzebę realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień przeciw grypie. Seniorzy są grupą osób najczęściej obejmowaną programami samorządowymi, jednak programy te coraz częściej dotyczą również np. dzieci, kobiet w ciąży, osób z grup ryzyka ”
– podkreśla Marek Wójcik, członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

W Polsce mimo zwiększonego poziomu wyszczepialności przeciw grypie nadal zmagamy się
z niechlubnym, dalekim miejscem w rankingu krajów z największą wyszczepialności przeciw grypie
w Europie. Faktem pozostaje, że to działania samorządów, przekładające się na ogólnopolskie wyniki są w stanie zwiększyć nasze szanse na bycie u szczytu tego rankingu.

Nagrodzone samorządy:

Nowy Lider:

Miasto Chełm

Gmina Czerwińsk

Powiat Kartuski

Gmina Kołobrzeg

Gmina Wasilików

Lider w Innowacjach:

Miasto Piątek

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wesoła

Propagator szczepień przeciw grypie i COVID-19:

Miasto Chorzów

Miasto Kielce

Województwo Lubuskie

Gmina Nieporęt

Miasto Nowy Sącz

Miasto Opole

Gmina Padew Narodowa

Gmina Strawczyn

Miasto Tarnobrzeg

Gmina Wiązowna