Spotkanie Patronów i Partnerów OPZG

19 stycznia, 2015

 

8 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie Patronów i Partnerów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Było ono okazją do podsumowania kampanii w 2014 r. oraz przedyskutowania działań na przyszły rok. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wziąć udział w szkoleniu mediowym prowadzonych przez redaktora Wojciecha Szeląga.

Spotkanie poprowadził prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej. Przedstawiciele agencji odpowiedzialnych za komunikację zewnętrzną oraz media społecznościowe zaprezentowali wyniki swoich działań oraz przedstawili dane statystyczne na temat podejścia odbiorców do treści na temat grypy ukazujących się w Internecie. Profesor Antczak przedstawił również wyniki Ogólnopolskiego Testu Widzy o Grypie, zwracając przede wszystkim uwagę na słabe wyniku testu wśród pracowników ochrony zdrowia. Na 495 respondentów z tej grupy tylko 4% osiągnęło próg zdawalności testu – 70% poprawnych odpowiedzi. Potrzeba poprawienia tej wiedzy była jednym z elementów dyskusji na temat działań Programu w 2015 roku.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty mediowe na temat kreowania pozytywnego wizerunku w mediach. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak prawidłowo zachowywać się w rozmowie z dziennikarzem, czego unikać podczas wywiadu oraz jak odpowiednio zaprezentować się przed kamerą. W praktycznej części zajęć ochotnicy nagrywali „setki”, czyli krótkie wypowiedzi przed kamerą. Poprzez ich dokładne omówienie mogli dostrzec błędy, złe przyzwyczajenia, które należy wyeliminować podczas udzielania wywiadów w mediach. Swoją wiedzą w tym temacie podzielił się dziennikarz Wojciech Szeląg, który od 1993 roku jest związany z Telewizją Polsat, gdzie tworzy większość programów o tematyce ekonomicznej. Od 2014 jest również członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz przedstawiciele wielu instytucji i towarzystw medycznych m.in. Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Pracodawców RP, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z różnych miast w Polsce. Pojawiło się również wielu ekspertów regionalnych Programu, którzy coraz aktywniej uczestniczą w działaniach Programu.

Na koniec spotkania prof. Adam Antczak zaprosił serdecznie do dalszej współpracy i jeszcze większego zaangażowania ze strony wszystkich Partnerów i Patronów. Ostatnie lata Kampanii pozwoliły zahamować spadek liczby zaszczepionych Polaków, lecz główny cel Programu, czyli znaczny wzrost tej liczby, nadal jest wyzwaniem.