Spotkanie Patronów i Partnerów OPZG

5 czerwca, 2014

3 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie Patronów i Partnerów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Tegoroczne działania w ramach Społecznej Kampanii Informacyjnej, najbliższe wydarzenia oraz zakres i formy współpracy z Patronami, to tylko niektóre z poruszonych tematów. Uczestnicy spotkania mieli również niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w warsztatach dotyczących nowej, sprawdzonej już w warunkach europejskich, metodologii analizy czynników wpływających na poziom wyszczepialności przeciw grypie.

Spotkanie poprowadził prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej, który podsumował dotychczasowe działania Programu w roku 2014, m.in. akcję edukacyjną „Grypoodporni radzą” oraz spotkanie Flu Meeting 2014, które odbyło się w kwietniu br.

Profesor Antczak zainaugurował dwa kluczowe działania tegorocznej kampanii: Ogólnopolski Test Wiedzy o Grypie oraz akcję Placówka Medyczna – Partner Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Podziękował również za zaangażowanie w działania Programu jego nowym Partnerom: Federacji Pacjentów Polskich, Polskiemu Stowarzyszeniu Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskiemu Towarzystwu Farmakoekonomicznemu oraz firmie Kaspersky Lab.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty dotyczące czynników wpływających na poziom wyszczepialności przeciw grypie, które prowadzili Angus Thompson i Michael Osinski, przedstawiciele firmy zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Producentów Farmaceutycznych (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations). Warsztaty przeprowadzono w oparciu o metodę analizy tzw. 5As (Access, Afforability, Awareness, Acceptance, Activation, czyli Dostęp, Przystępność cenowa, Świadomość, Akceptacja, Działanie).

Uczestnicy warsztatów na podstawie analizy ponad 40 różnych determinantów rynkowych dokonali wyboru tych najistotniejszych, dokonując diagnozy obecnej sytuacji w Polsce i wyznaczyli tym samym konieczne kierunki działań dla jej poprawy. Szczególną rolę przypisali Świadomości i Akceptacji, czyli konieczności budowania wiedzy, świadomości i zaufania do szczepień zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. Albowiem strach przed działaniami niepożądanymi, rosnąca aktywność ruchów antyszczepionkowych oraz bagatelizowanie grypy i jej powikłań były jednymi z najczęściej wymienianych czynników wpływających na negatywna decyzję pacjentów o szczepieniu. Uznano również, że bardzo istotne jest zaangażowanie w ten proces nie tylko lekarzy pierwszego kontaktu, ale również specjalistów, np. diabetologów, kardiologów, pulmonologów itp. Uczestnicy zwrócili również uwagę na rolę współpracy lekarzy i osób podejmujących decyzje dotyczące zdrowia publicznego w Polsce w budowaniu zaufania do szczepień i pozytywnych rekomendacji.

Prof. Adam Antczak zaprosił wszystkich zebranych na Flu Forum 2014, spotkanie inaugurujące sezon szczepień 2014/2015,najważniejsze wydarzenie Społecznej Kampanii Informacyjnej mające się odbyć 16 września 2014 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.