Stanowisko ekspertów Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy dotyczące Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19

14 grudnia, 2020

ksperci Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy po zapoznaniu się z Narodowym Programem Szczepień Przeciw COVID-19, pragną wyrazić podziękowania i wyrazy uznania za pracę włożoną w przygotowanie dokumentu. Rada Naukowa OPZG przygotowała uwagi i propozycje zmian do przedstawionego Programu.

Zapoznaj się z dokumentem: STANOWISKO