Stuletni pacjenci szczepią się przeciw grypie

23 maja, 2019

W minionym sezonie wśród osób, które skorzystały z refundowanych szczepień przeciw grypie znalazły się aż 84 osoby, które przekroczyły setny rok życia. Najstarsze osoby, które skorzystały ze szczepień mają 106 lat. Ryzyko poważnych powikłań, jakie niesie za sobą zachorowanie na grypę wzrasta wraz z wiekiem. Seniorzy świadomi niebezpiecznych pogrypowych powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą zagrozić ich życiu, coraz częściej szczepią się przeciw grypie. Wysokie ryzyko wystąpienia powikłań, a także rosnąca świadomość osób starszych w zakresie profilaktyki grypowej świadczą o potrzebie wprowadzenia bezpłatnych szczepień dla tej grupy.   

Seniorzy świadomi zagrożenia

Jak wynika z danych NFZ w sezonie 2018/2019 z refundowanych szczepień skorzystało 236 531 osób starszych w wieku 65-106 lat. Wśród nich aż 45% seniorów powyżej 75 roku życia.

Wykres 1 Liczba zaszczepionych seniorów w sezonie 2018/2019, którzy skorzystali ze szczepień refundowanych.

Źródło: Dane NFZ.

Fakt, że szczepienia stają się powszechne także wśród osób mających ponad sto lat pokazuje, że osoby w podeszłym wieku stają się coraz bardziej świadome ryzyka związanego z zachorowaniem na grypę, a także wysokiej skuteczności szczepień. W przypadku seniorów zachorowanie na grypę wiąże się ze skutkami wykraczającymi daleko poza skutki infekcji wirusowej. Powikłania pogrypowe mają długotrwały wpływ na jakość życia najstarszych. Seniorzy, którzy zachorowali na grypę często nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. W ciągu roku do pełnej sprawności wraca jedynie 1/3 pacjentów. Oprócz dolegliwości związanych z wiekiem seniorzy cierpią także na wyniszczające choroby przewlekłe, takie jak choroby układu krążenia, płuc, nowotwory i cukrzycę, które sprzyjają zachorowaniu na grypę i wystąpieniu powikłań. Prawdopodobieństwo groźnych dla zdrowia i życia, wymagających hospitalizacji powikłań grypy już po 65 roku życia wzrasta niemal trzykrotnie. 90% zgonów wywołanych grypą i jej powikłaniami występuje w populacji powyżej 65 roku życia. Po przekroczeniu 70 roku życia znacząco wzrasta ryzyko śmierci z powodu grypy.

Wśród licznych korzyści związanych ze szczepieniami przeciwko grypie dla seniorów oznaczają one przede wszystkim: zmniejszone ryzyko ciężkiego przebiegu grypy i powikłań pogrypowych, mniejszą liczbę hospitalizacji nie tylko z powodu grypy, ale także z powodu chorób przewlekłych, które są szczególnie dokuczliwe w sezonie grypowym. Pamiętajmy, że zgodnie z szacunkami ekspertów liczba zgonów z powodu grypy u zaszczepionych osób starszych spada o 80% – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Adam Antczak Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia się przed grypą. Ich skuteczność sięga aż 90%. Seniorzy są świadomi wysokiej skuteczności szczepień. Jednak dla wielu z nich to nadal spory wydatek. Darmowe szczepienia dla osób 75+ z pewnością poprawiłyby wyszczepialność wśród seniorów – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka.

Lekarze apelują o bezpłatne szczepienia dla osób 75+

Środowisko lekarskie wystosowało apel do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 75 roku życia. Lekarze chcą, by szczepionki przeciw grypie znalazły się na liście leków dla seniorów 75+, kat. „S”. Umieszczenie ich na liście spowoduje, że będą one mogły być przepisywane bezpłatnie, w zakresie wskazań refundacyjnych. Poza poprawą wyszczepialności, refundacja szczepień wpłynie także na zmniejszenie śmiertelności z powodu powikłań pogrypowych i obniżenie wydatków na opiekę szpitalną. W Polsce w zależności od charakterystyki sezonu grypowego koszty bezpośrednie (wydatki na leki, wizyty u lekarzy, hospitalizację) związane z leczeniem grypy i jej powikłań szacuje się na poziomie: ok. 43,5 mln PLN w roku bez epidemii, 181 mln PLN dla roku o przeciętnej zachorowalności, do nawet 730 mln PLN w przypadku wystąpienia epidemii. W apelu lekarze zwracają uwagę m.in. na obniżoną odporność osób starszych, która wpływa na zwiększoną zapadalność na grypę, współwystępujące choroby przewlekłe i związany z tym ciężki przebieg grypy u seniorów oraz trudną sytuację finansową osób starszych. Apel podpisał prof. dr hab. n. med. Adam Antczak Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka Krajowy Konsultant w dziedzinie geriatrii, a także 12 towarzystw medycznych, w tym m.in. Naczelna Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.