Wirtualna Akademia Grypy – nowe możliwości dla lekarzy!

31 maja, 2017

Wirtualna Akademia Grypy to platforma e-learnigowa, dzięki której pracownicy ochrony zdrowia i nie tylko, mają możliwość podnoszenia swojej wiedzy na temat grypy, powikłań pogrypowych i ich profilaktyki. Epidemiologia grypy, produkcja szczepionek, metody ograniczania transmisji wirusa, czy skuteczność i bezpieczeństwo szczepień – to tylko niektóre z tematów szkoleń. Jak więc usystematyzować swoją wiedzę na temat grypy? Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zachęcają do udziału w szkoleniu.

 

Przeprowadzone w marcu ubiegłego roku badanie wśród pracowników ochrony zdrowia, wykazało, że mimo powszechności wiedzy, dowodów i silnych rekomendacji licznych instytucji zdrowia publicznego, ciągle jeszcze ok. 30% lekarzy reprezentuje postawę wątpiącą wobec korzyści wynikających ze szczepień przeciw grypie. W związku z tymi niepokojącymi danymi, eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przygotowali platformę szkoleniową dla środowiska medycznego – Wirtualną Akademię Grypy. Szkolenie te jest odpowiedzią na stałą potrzebę edukacji w zakresie profilaktyki grypy. Na stronie www.wirtualnaakademiagrypy.pl znajdują się kursy, których celem jest podnoszenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat grypy, jej powikłań oraz profilaktyki. Pomysłodawcy platformy chcą budować świadomość społeczeństwa i środowiska medycznego, w zakresie zagrożeń związanych z ekspozycją na wirus grypy oraz skutecznej i bezpiecznej profilaktyki zachorowań i powikłań pogrypowych Szkolenie w Wirtualnej Akademii Grypy może ukończyć każdy – lekarz, pielęgniarka, student, farmaceuta, pracownik inspekcji sanitarnej, pracownik urzędu miasta, czy też każdy zainteresowany swoim zdrowiem pacjent.

„Wiedza to świadome podejmowanie decyzji i przekonanie w budowaniu rekomendacji i edukacji pacjenta. To zaufanie pacjenta do interwencji medycznych i do lekarza, który je zaleca. Jak pokazują badania, pacjenci od 3 do 6 razy chętniej poddają się szczepieniu przeciw grypie, gdy jest ono zalecane przez pracowników ochrony zdrowia. W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pragniemy stale podnosić poziom wiedzy na temat zagrożeń wynikających z grypy i korzyści wynikających ze szczepień, po to by budować wśród pacjentów zaufanie do lekarzy i ich rekomendacji – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

W ramach e-learningu stworzonych zostało 10 modułów tematycznych. W każdym z nich zamieszczone są merytoryczne treści oraz pytania kontrolne sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy. Szkolenie jest wzbogacone wypowiedziami specjalistów, zawiera najnowsze dane dotyczące epidemiologii grypy, animacje oraz grafiki. Aby wziąć udział w kursie należy wejść na stronę www.wirtualnaakademiagrypy.pl lub www.opzg.pl.

Każdy lekarz, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat, na podstawie którego może ubiegać się o punkty edukacyjne w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Do zdobycia jest pięć punktów za zrealizowanie wszystkich modułów.

Wirtualna  Akademia Grypy – ulotka