Zwiększenie dostępności szczepień zalecanych w Polsce – raport

26 maja, 2019

Prawnicy kancelarii DZP przygotowali dla Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy raport dotyczący zwiększenia dostępności szczepień zalecanych.

Został on zaprezentowany na Flu Meeting w kwietniu 2019 r. Zachęcamy do zapoznania się.

Pełna wersja raportu dostępna pod linkiem: TUTAJ

W raporcie zostały omówione aspekty przeprowadzania szczepień w podmiotach leczniczych oraz możliwości przeprowadzania szczepień w aptekach.

W tym pierwszym obszarze omówiono przepisy regulujące obrót szczepionkami, finansowanie oraz uprawnienia personelu. Obejmowało to identyfikację wątpliwości prawnych oraz przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uprawnienie pielęgniarek do ordynowania szczepionek.

W obszarze przeprowadzania szczepień w aptekach analizie poddano istniejące otoczenie prawne, w szczególności w zakresie barier regulacyjnych. Pozwoliło to zidentyfikować, jakie zmiany prawne należałoby wprowadzić aby umożliwić przeprowadzanie szczepień w aptekach, w tym przez farmaceutów. Takie rozwiązanie wpisuje się w postulowane w Polityce Lekowej na lata 2018-2022 wprowadzenie opieki farmaceutycznej.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony DZP, informacje o naszym raporcie TUTAJ