Vaccine Europe

European Flu Day

14 października obchodzimy Europejski Dzień Grypy. To właśnie teraz, w okresie trwającego sezonu grypowego istotne jest, aby szerzyć świadomość o tym, jak ważna jest popularyzacja korzyści związanych ze szczepieniami ochronnymi przeciw grypie oraz mobilizacja społeczeństwa do walki z tą chorobą.

W ramach kampanii #EUFLUDAY zorganizowanej we współpracy ze stowarzyszeniami Steering Group oraz Vaccines Europe odbył się webinar pod hasłem „Jeden głos, aby chronić społeczeństwo przed grypą w dobie pandemii COVID-19”. Podczas spotkania eksperci rozmawiali o tym, jak ważne jest promowanie szczepień, a co za tym idzie – zwiększanie poziomu wyszczepialności w społeczeństwie, zwłaszcza w grupach ryzyka.

Nadchodzący sezon szczepień przeciw grypie zbiegnie się z czwartą falą zachorowań na COVID-19. Są to dwie poważne choroby infekcyjne, których częstość występowania zwiększa się w sezonie jesienno-zimowym. Obie stanowią poważne zagrożenie dla całego społeczeństwa, w szczególności dla osób z grup ryzyka. Ko-infekcja może wiązać się z ryzykiem bardzo ciężkiego przebiegu zakażenia lub śmierci. Szczepienia ochronne mogą w przypadku obu chorób ograniczać częstotliwość zakażeń, jak i ciężkość ich przebiegu, dlatego należy pamiętać, że poprzez szczepienie, chronimy zarówno siebie, jak i osoby z naszego otoczenia.

Flu Alliance

Average population vaccination rates by age group from 2018-2021

  0-4 years 5-14 years 15-64 years 65+ Total
2018/19 1,05% 1,39% 1,84% 14,2% 3,90%
2019/20 1,05% 1,38% 1,8% 15,1% 4,12%
2020/21 2,31% 1,99% 3,47% 18,4% 6,01%

 

In 2021 free flu vaccines are available to seniors over 75 and pregnant women.

A 50% reimbursement applies to those aged 65-74, those aged 18-64 with comorbidities, and children from 2 years of age to 5 years of age.

The low number of vaccinations in Poland is mainly due to the lack of commonly accepted knowledge about this form of prophylaxis against influenza among health care workers and the society.

The arguments of non-vaccinators are mainly due to the lack of proper knowledge about the disease and the effects of post-influenza complications, as well as the lack of recommendation for vaccination by many physicians (including general practitioners and specialists) when making decisions for patients.

Short list of key barriers:

 • Confusion between flu and the common cold
 • Belief that one is not at risk for influenza virus infection due to good general health and young age
 • No recommendation from a family doctor
 • Fear of adverse effects of vaccination
 • Lack of awareness of belonging to a high-risk group
 • Doubts about the efficacy or duration of a vaccine
 • Vaccination Not Successful Due to Illness at Time of Vaccination
 • No opportunity to revaccinate (e.g. vaccination stopped at work)
 • Belief that vaccination provides protection for more than one epidemic season
 • Not possible because of contraindications
 • General reluctance to vaccinate for influenza that is recommended in the vaccination calendar
 • Lack of effective official incentives for health professional